Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 13.12.2016/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 139

13.12.2016

 

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 39/2016 RATKAISU

 

146/07.71.711/2016

 

Hallitus § 139

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230

ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen, p. 4766 4295

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) järjesti 16.08.2016 avoimen bussiliikenteen tarjouskilpailun Espoon, Helsingin ja Vantaan suunnan linjoista. Useat tarjouskilpailussa mukana olevat linjat liittyvät HSL:n hallituksen hyväksymään Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaan.

 

Johdanto

 

HSL:n hallitus päätti 16.08.2016 järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun 39/2016 yhteensä 8 kohteesta, joiden liikennöintialue on Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Tarjouksia pyydettiin kohteista 219 - 222 ja vaihtoehtoisia tarjouksia kohteista 223a, 223b, 224a sekä 224b.

Kaikissa kohteissa uudet sopimuskaudet alkavat syysliikennekauden alkaessa 2017.

Kohteiden 219, 220 ja 221 sopimuskausi on seitsemän (7) vuotta, kohteen 222 kaksi (2) vuotta ja noin 4,5 kuukautta, kohteen 224 (a ja b) kaksi (2) vuotta ja kohteen 223 (a ja b) yksi (1) vuosi.

Luettelo kilpailukohteista ja linjoista on jäljempänä.

 

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 39/2016

 

Tarjouskilpailussa on mukana 95 bussin liikenne, joilla ajetaan vaihtoehdoissa a yhteensä noin 7,8 milj. kilometriä ja vaihtoehdoissa b yhteensä noin 7,6 milj. kilometriä vuodessa.

 

Nyt kilpailutetun liikenteen osuus kai¬kesta HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä on arviolta 8 %:a linjakilometreistä ja 7,5 %:a autopäivistä.

HSL:n tilaaman bussiliikenteen laajuus on tällä hetkellä 1 256 linja-autoa arkipäiväliikenteessä ja n. 93 milj. linjakilometriä vuodessa.

Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

 

Kohde

219

Linja

79B

Siilitie (M) - Latokartano

 

 

Linja

506

Myllypuro (M) - Meilahti

 

 

 

 

 

Kohde

220

Linja

553(K)

Hakunila - Leppävaara

 

 

 

 

 

Kohde

221

Linja

73

Hakaniemi - Ala-Tikkurila

 

 

Linja

73N

Rautatietori - Ala-Tikkurila

 

 

Linja

74

Hakaniemi - Heikinlaakso

 

 

Linja

74N

Rautatientori - Heikinlaakso

 

 

Linja

611

Rautatientori - Tikkurila

 

 

Linja

611B

Rautatientori - Suutarila

 

 

 

 

 

Kohde

222

Linja

63

Kamppi - Paloheinä

 

 

Linja

70

Kamppi - Malmi

 

 

 

 

 

Kohde

223

Linja

411

Elielinaukio - Myyrmäki

 

(a ja b)

Linja

421

Elielinaukio - Martinlaakso

 

 

Linja

431N

Elielinaukio - Kivistö

 

 

Linja

573

Aviapolis - Vantaankoski

 

 

 

 

 

Kohde

224

Linja

562

Mellunmäki - Aviapolis

 

(a ja b)

Linja

587

Mellunmäki - Leppäkorpi

 

Tarjouskilpailuun osallistui kymmenen (10) liikennöitsijää, jotka jättivät tarjouksia 27 kappaletta vaihtoehtoineen ja niistä vertailtiin 24 kappaletta (sisältää vaihtoehdot 223a ja 224a).

Tarjousten jättöaika päättyi 18.10.2016 klo 14.00 ja tarjoukset avattiin HSL:ssä samana päivänä.

Tarjoajat ja jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Luettelo tarjoajista ja jätetyistä tarjouksista on oheismateriaalina.

 

Tarjousvertailu suoritettiin HSL:n hallituksen hyväksymien kilpailuttamisperiaatteiden mukaisesti. Tarjouksia on vertailtu niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailut on tehty tarjouspyynnössä esitetyn pisteytysmenetelmän mukaisesti.

Tällä kilpailukierroksella ei käytetty liikenteen enimmäismäärän rajoittamista.

 

Ennen hintojen laskemista suoritettiin ja vahvistettiin pisteytys kaluston osalta.

 

Tarjousten vuosikustannusvertailu (3 parasta), tarjousten pisteet (3 parasta) ja voittajien pisteet jaetaan kokouksessa päätösesityksen oheismateriaalina.

 

Kohteiden 219 - 224a vuosikustannukset ovat noin 22,6 milj. euroa. Nykyiseen kustannustasoon verrattuna hintataso laski noin 6 %.

 

Syysliikennekauden alkuun 2017 saadaan vähäpäästöisiä Euro VI -normin täyttäviä uusia busseja 51 kappaletta. 25 kappaletta busseista on kaksiakselisia A2- kalustotyypin busseja ja 26 kpl C - tyypin busseja.

Sopimuskauden aikana tulee lisää vielä yksi uusi A2- kalustotyypin bussi.

 

Kaikissa busseissa (95 kpl) on HSL:n määräysten mukainen alkolukko ajonestolaitteena.

Vähäpäästöiset Euro VI bussit on myös varustettu matkustamotilan ilmastoinnilla, automaattisella palonsammutusjärjestelmällä sekä ajotavan seurantajärjestelmällä. Kuljettajan työturvallisuutta parannetaan turvaohjaamolla sekä kameravalvonnalla.

 

Automäärältään liikenne jakaantuu siten, että Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n automäärä on 42 autoa arkena, Nobina Finland Oy:n 27 autoa, Helsingin Bussiliikenne Oy:n 14 autoa ja Transdev Vantaa Oy:n 12 autoa.

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella kilpailukohteita liikennöimään seuraavat liikennöitsijät:

 

Kohde 219

Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy

Kohde 220

Nobina Finland Oy

Kohde 221

Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy

Kohde 222

Helsingin Bussiliikenne Oy

Kohde 223a

Transdev Vantaa Oy

Kohde 224 a

Nobina Finland Oy

 

Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan kirjallinen sopimus, joka voidaan erityisalojen hankintalain 349/2007 62 §:n mukaisesti tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun hankintapäätös on annettu tiedoksi.

 

Käsittely

Osaston johtaja Reijo Mäkinen selosti asiaa.

 

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite

Tarjouspyyntö

 

Oheismateriaali

Luettelo tarjoajista ja jätetyistä tarjouksista

 

Tarjousten vuosikustannusvertailu

 

Tarjousten pisteet

 

Voittajien pisteet

 

Euromuutokset

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa