Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 55

02.05.2017

 

JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2016

 

416/08.01.00.07/2017

 

Hallitus § 55

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 5013362

ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori, p. 040 7672208

liikennetutkija Eveliina Kuvaja p. 4766 4056

 

 

HSL tutkii joukkoliikenteen kaluston laatua havainnointitutkimuksella. Poikkeamapisteitä kertyy, kun kalustosta havaitaan poikkeama. Tulosten esitysmuoto on bussi-/vaunu-/junayksikkökohtainen poikkeamapisteiden keskiarvo. Mitä vähemmän poikkeamapisteitä on, sitä parempi on kaluston laatu. Eri liikennemuotojen tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia johtuen kalusto-ominaisuuksista ja tutkittavien tekijöiden määrästä.

 

Laatupoikkeamien sanktiointi kannustanut bussikaluston kunnossapitoon

 

Bussiliikenteessä 59 % tarkastetusta kalustosta oli hyvässä kunnossa, eikä niistä löytynyt kaluston laadun poikkeamia syksyn 2016 tarkastelukaudella. Hyvässä kunnossa olevan kaluston osuus on kasvanut ja poikkeamapisteet ovat laskeneet bussiliikenteessä jokaisella tarkastelukaudella. Tyypillisimmin kaluston laadun poikkeamat koskivat ikkunoissa olevia säröjä tai naarmutuksia ja istuimien siisteyden poikkeamia.

 

Syksyn tuloksissa näkyi loppukeväästä bussiliikenteessä käyttöön otettu kaluston laatupoikkeamien sanktiointi, joka kannustaa korjaamaan havaitut poikkeamat ajallaan. Bussiliikenteen tuloksiin vaikutti myös tutkimuksen poikkeusjärjestelyt, kun LIJ-asennuksista johtuvia puutteita, varautumissopimuksia, metrokorvauskalustoa ja hintatietotarroja ei bussiliikenteessä tutkittu. Pitkällä aikavälillä bussiliikenteen kaluston laatuun on vaikuttanut liikennöitsijöiden kaluston kunnossapidon kehittyminen, uudempi kalusto sekä kaluston kunnossapitoon kannustava järjestelmä.

 

Tulokset raitio- ja metroliikenteessä

 

Raitiovaunun (7 poikkeamapistettä) ja metron (8 poikkeamapistettä) tuloksissa on ollut vain pientä kausittaista vaihtelua johtuen kalustojen hyvästä lähtötasosta. Raitiovaunuista ja metrovaunuista 83 % oli hyvässä kunnossa, eikä niissä havaittu laatupoikkeamia. Raitiovaunuliikenteessä eniten poikkeamapisteitä kerryttivät ikkunoiden ja metroliikenteessä seinien poikkeamat.

 

Junaliikenteessä uudempaa kalustoa

 

Junakaluston tutkittava yksikkö on junayksikkö, joka on pinta-alaltaan huomattavasti laajempi kuin muiden liikennemuotojen tutkimusyksiköt. Junakaluston tutkimuslomake on myös muita kulkumuotoja tarkempi. 82 % tutkituista junayksiköistä sisälsi jonkin tai useamman laatupoikkeaman, vaikka kaluston laatu olikin kokonaisuudessaan parantunut edellisestä tutkimuskaudesta. Junaliikenteen laatutason parantumiseen vaikuttaa uudempi kalusto, kun vanhemmat Sm2 -junat korvataan vähitellen uudemman sarjan Sm5-junayksiköillä. Sm2 -junissa tyypillisin poikkeama oli ikkunan kunnon poikkeama. Sm5 -kaluston yleisin vikatyyppi oli istuinten siisteyden poikkeama. Suurin osa Sm5 -junayksiköiden istuimien poikkeamapisteistä on peräisin vanhemman sarjan junayksiköistä, joissa istuimien materiaali on likaherkkää. Uudemmassa sarjassa istuimet ovat helpommin puhdistettavaa materiaalia, joka näkyi myös laatututkimuksen tuloksissa.

 

Syksyn 2016 tulokset sisältävät 3 921 bussin, vaunun ja junayksikön havainnot. Havainnoista 76 % on tehty bussiliikenteessä, 9 % raitioliikenteessä ja 9 % metroliikenteessä. 6 % havainnoista kohdistui junayksiköihin, joita oli tutkittu lähes 250 kertaa. Syksyn 2016 tutkimuskausi ulottui elokuusta marraskuuhun. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyssä sekä kaluston laadun kehittämisessä. Kaluston laadunvalvonnan tavoitteena on parantaa matkustajan kokemaa laatua. Kaluston laatututkimus aloitettiin vuonna 2012, jonka jälkeen myös asukkaiden ja asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikennevälineiden siisteyteen on kehittynyt.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa