Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 56

02.05.2017

 

HELSINGIN SEUDUN NUORTEN ASENTEET AJOKORTIN JA AUTON OMISTUSTA KOHTAAN - ALUSTAVIA TULOKSIA NUORISOBAROMETRISTA 2016

 

418/08.00.00.00/2017

 

Hallitus § 56

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362

liikennetutkija Elina Brandt, p. 040 504 2930

 

 

Tausta

 

HSL:ssä tutkitaan vuonna 2016 kerätyn Nuorisobarometrin aineistolla Helsingin seudun nuorten asenteita ajokortin ja auton omistusta kohtaan. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet, ja tekeillä on laajempi tutkimusraportti, joka ilmestyy myöhemmin keväällä. Taustana tutkimukselle on HSL:n AUKEE-projekti, jossa selvitettiin auton omistuksen tähänastista kehitystä Helsingin seudulla ja pohdittiin sen tulevaisuudennäkymiä (Auton omistus Helsingin seudulla - katsaus menneeseen kehitykseen ja pohdintoja tulevasta, HSL:n julkaisuja 19/2016).

 

Tutkimusaineisto

 

Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston laatima kyselytutkimus, jolla kartoitetaan 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Barometri tehdään 1-2 vuoden välein ja siinä on sekä toistuvia että vaihtuvia kysymyksiä. HSL osallistui vuoden 2016 Nuorisobarometrin aineistonkeruuseen laatimalla noin 10 auton ja ajokortin omistusta koskevaa kysymystä tai väittämää, sekä tilaamalla Helsingin seudulta 1000 nuoren lisäaineiston.

 

Tulokset

 

Ajokortti kiinnostaa Helsingin seudun nuoria. Noin 80 % seudun 15-17-vuotiaista aikoo hankkia ajokortin ennen kuin täyttää 20 vuotta, 14 % myöhemmin, ja vain alle 5 % ei todennäköisesti aio hankkia korttia. Helsingissä aikeet ovat kuitenkin muuta seutua vähäisempiä: 67 % aikoo hankkia kortin ennen kuin täyttää 20 vuotta, 19 % myöhemmin, ja 14 % ei todennäköisesti aio hankkia korttia.

 

Auton omistaminen ei sen sijaan ole nuorille kovinkaan tärkeää: 55 % Helsingin seudun 15-29-vuotiaista sanoo, ettei auton omistaminen 35-vuotiaana ole heille lainkaan tärkeää tai se on vain vähän tärkeää. Alueelliset erot ovat kuitenkin melko suuria. Helsinkiläisistä vastaajista 67 % pitää auton omistamista 35-vuotiaana vain vähän tai ei lainkaan tärkeänä, kun taas Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella vastaava osuus on 48 % ja KUUMA-seudulla 35 %.

 

Jos joukkoliikenne toimii hyvin, Helsingin seudun nuoret ovat valmiita korvaamaan auton joukkoliikenteen käytöllä: 62 % on samaa mieltä väittämästä "Jos asuinalueellani on tulevaisuudessa hyvät joukkoliikennepalvelut, olen valmis jättämään hankkimatta oman auton tai luopumaan autosta". Samaa mieltä olevia on suhteellisesti eniten Helsingissä (70 %), mutta myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella (56 %) ja KUUMA-seudulla (53 %) asuvista nuorista yli puolet on samaa mieltä väittämän kanssa. Myös autojen yhteiskäyttöön suhtaudutaan positiivisesti: 51 % seudun 15-29-vuotiaista on samaa mieltä väitteestä "Voisin korvata auton omistamisen autojen yhteiskäytöllä".

 

Päätelmät

 

Helsingin seudun nuoret haluavat edelleen hankkia ajokortin. Auton omistaminen ei sen sijaan ole nuorille erityisen tärkeää. Helsingin seudun nuorilla on valmius kestävään liikkumiseen ja elämäntapaan, ja yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän täytyy tukea tätä asennetta.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa