Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hallitus

§ 49

02.05.2017

 

LAAJASALON LIIKENNÖINTIMUUTOKSET 14.8.2017

 

53/08.01.00.00/2017

 

Hallitus § 49

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330

ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen, p. 040 161 2173

joukkoliikennesuunnittelija Eeva Rinta, p. 4766 4425

 

 

HSL:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2017 § 2 hyväksynyt liikennöintisuunnitelman 2017-2018 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Liikennöintisuunnitelmassa esitettiin Gunillankallion bussiyhteyksien parantamista syksystä 2017 alkaen jatkamalla linjan 89 reittiä Yliskylästä Koirasaarentietä pitkin Gunillantien risteykseen. Liikennöintisuunnitelman liikennöintimuutokset ovat olleet kommentoitavina HSL:n internetsivuilla 14.12.2016-10.1.2017. Alueen asukkaat toivoivat monissa kommenteissa linjan 89 jatkeen sijaan ja tiheästi kulkevan linjan 84 lisäksi kokonaan uutta, mahdollisimman nopeaa reittiä kulkevaa linjaa, joka liikennöisi tiheillä vuoroväleillä.

 

Liikennöintisuunnitelman hallituskäsittelyn yhteydessä todettiin, että HSL:ssä selvitetään kevään 2017 aikana Laajasalon lähivuosien bussiyhteyksien kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Nyt esitettävät muutokset perustuvat tähän selvitykseen. Muutokset tulevat voimaan 14.8.2017.

 

Muutokset linjastoon

 

Linjan 88 reittiä muutetaan palvelemaan paremmin Kruunuvuorenrannan uusien asuinalueiden tarpeita. Linja siirretään kulkemaan Kaitalahteen uutta katuyhteyttä pitkin Kruunuvuorenrannan kautta Koirasaarentietä ja Hopeakaivoksentietä pitkin. Linjan reittiä nopeutetaan Yliskylässä kulkemaan suoraan Kuvernöörintietä pitkin. Linjan 88 vuorovälit ovat ruuhka-aikoina 10 minuuttia ja päivisin sekä hiljaiseen aikaan 20 minuuttia.

 

Linjalta poistuvia reittiosuuksia korvataan Yliskylässä vahvistamalla tarjontaa linjalla 89. Linja 89 säilyy liikennöintisuunnitelmasta 2017-2018 poiketen nykyisellä Reposalmentielle päättyvällä reitillään. Henrik Borgstömin tieltä poistuvaa osuutta varaudutaan korvaamaan osittain pienkalustolinjan 802 reittimuutoksella Orisaarentielle. Orisaarentieltä on noin 500 metrin matka Koirasaarentien ja Isosaarentien pysäkeille, joilla on tiheä joukkoliikennetarjonta. Pysäkin Tullisaari 2 palvelua ei korvata, sillä pysäkin kysyntä on hyvin vähäistä. Pysäkiltä Kaitalahti 1 on noin 200 metrin matka säilyvälle päätepysäkille Kaitalahti 2.

 

Yliskylän itäreunalla tarjonta harvenee päiväliikenteen aikana, mutta palvelutaso säilyy edelleen hyvänä. Linjan 89 vuorovälit syksystä 2017 alkaen ovat ruuhka-aikoina 10 minuuttia, päivisin 15 minuuttia ja hiljaiseen aikaan 20 minuuttia. Nykyään linjat 88 ja 89 yhdessä muodostavat ruuhka-aikoina ja päiväliikenteen aikana 10 minuutin ja hiljaiseen aikaan 20 minuutin vuorovälin alueelle.

 

Linjan 88 Kruunuvuorenrannan kautta liikennöivän uuden reitin myötä kesäisin Stansvikin alueelle tarjottavat yhteydet pienkalustolinjalla 802K poistuvat, sillä linjan 88 reitiltä on jatkossa kohtuullinen etäisyys Stansvikin alueelle. Linjalla 88 yhteys Stansvikiin muodostuu aiempaa huomattavasti tiheämmin sekä laajemmin liikennöintiajoin ja myös talviaikaan.

 

HSL:n vuodelle 2018 laadittavan talousarvion valmistelussa varaudutaan myös yöliikenteen lisäämiseen uusille alueille vuonna 2018. Suunnitelmat tarkentuvat vuoden 2017 aikana.

 

Muutokset liikennöintikustannuksiin

 

HSL:n talousarviossa vuodelle 2017 on varattu Kruunuvuorenrannan linjaston kehittämiseen enemmän rahaa kuin mitä liikennöintisuunnitelman 2017-2018 mukainen ratkaisu vaatisi. Myös nyt esitettävä ratkaisu on mahdollinen HSL:n talousarviossa vuodelle 2017 Laajasalon liikennöintikohteeseen varatulla summalla. Esitetyn ratkaisun kustannuslisäys liikennöintisuunnitelman 2017-2018 mukaiseen ratkaisuun verrattuna on vuositasolla noin 330 000 euroa.

 

Palaute

 

Esitetty ratkaisu perustuu liikennöintisuunnitelmasta 2017-2018 saatuun palautteeseen. Liikennöintisuunnitelman liikennöintimuutokset ovat olleet kommentoitavina HSL:n internetsivuilla 14.12.2016-10.1.2017.

 

Joukkoliikennetarjonnan parantamista toivottiin erityisesti Laajasalossa, jossa asukasmäärä kasvaa voimakkaasti jo ennen raitiotieyhteyden valmistumista. Liikennöintisuunnitelmassa esitetään Gunillankallion bussiyhteyksien parantamista syksystä 2017 alkaen jatkamalla linjan 89 reittiä Yliskylästä Koirasaarentietä pitkin Gunillantien risteykseen. Alueen asukkaat toivoivat monissa kommenteissa linjan 89 jatkeen sijaan ja tiheästi kulkevan linjan 84 lisäksi kokonaan uutta, mahdollisimman nopeaa reittiä kulkevaa linjaa, joka liikennöisi tiheillä vuoroväleillä.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä linjan 88 reittimuutoksen ja

 

b)

kumota liikennöintisuunnitelman 2017-2018 yhteydessä tehdyn päätöksen linjan 89 reittimuutoksesta

 

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite

Kartta linjan 88 reittimuutoksesta

 

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote liikennöitsijälle ja Helsingin kaupungille


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa