Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 52

02.05.2017

 

KANSAINVÄLISEN BEST-KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VUONNA 2016

 

415/08.01.00.07/2017

 

Hallitus § 52

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 5013 362

ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori, p. 040 7672 208

liikennetutkija Eveliina Kuvaja, p. 4766 4056

 

 

BEST -kyselytutkimuksella (Benchmarking in European Service of Public Transport) mitataan eri Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen.

 

HSL menestyi hyvin suhteessa muihin BEST-kaupunkeihin

 

Kokonaisarvosanalla mitattuna HSL sijoittui kaupunkikohtaisessa vertailussa vuoden 2016 tuloksissa jaetulle toiselle sijalle yhdessä toisen pohjoismaalaisen pääkaupungin Oslon kanssa. HSL-alueella 74 % asukkaista oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen.

 

BEST-jäsenkaupunkien tyytyväisimmät asukkaat löytyivät jo toista vuotta peräkkäin Genevestä (83 % tyytyväisiä), jossa muutaman vuoden takainen lippujen hinnanalennus kasvatti asukkaiden tyytyväisyyttä merkittävästi. HSL:n alapuolelle jäivät Tukholma (71 % tyytyväisiä), Rotterdam (62 % tyytyväisiä) ja Kööpenhamina (55 % tyytyväisiä). Norjan rannikkokaupunki Bergenissä 48 % alueen asukkaista oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseensä.

 

HSL menestyi lähes jokaisessa osatekijässä BEST-kaupunkien keskiarvoa paremmin. HSL-alueella joukkoliikenneuskollisuus oli muihin jäsenkaupunkeihin verrattuna huomattavasti korkeammalla tasolla. Verrattain tyytyväisiä oltiin myös joukkoliikenteen kautta rahalle saatuun vastineeseen. Yksittäisistä osatekijöistä erityisesti istumapaikkojen saantiin oltiin tyytyväisiä. Keskiarvoa vähemmän tyytyväisiä asukkaat olivat henkilökunnan tiedonantokykyyn ja tiedonsaantiin pysäkeillä.

 

HSL-alueella asukkaiden tyytyväisyys laskenut

 

Vaikka HSL menestyi kaupunkikohtaisessa vertailussa hyvin, alueen asukkaiden tyytyväisyys on laskenut usean osatekijän osalta vuosien 2015-2016 aikana. Kokonaistyytyväisyydellä mitattuna tyytyväisyys laski 7 prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Kokonaistyytyväisyys laski erityisesti niillä käyttäjillä, jotka käyttävät joukkoliikennettä harvoin. Tyytyväisyyden lasku on kuitenkin usean osatekijän ja taustamuuttujien suhteen ollut systemaattista. Tyytyväisyyden laskua ei näin ollen selitä mikään yksittäinen tapahtuma, vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä.

 

Kesällä 2015 käynnistyi suurien kehityshankkeiden käyttöönotto HSL-alueen joukkoliikenteessä, kun Kehärata otettiin käyttöön. Runkolinjaston laajeneminen ja siitä seuraavat liityntälinjojen muutokset vaikuttavat laajasti alueen asukkaiden liikkumistottumuksiin. Esimerkiksi Kehäradan vaikutusalueella 10 % linja-auton käyttäjistä on jo lyhyellä aikajänteellä muuttanut pääkulkutavakseen junan. Vuonna 2016 erityisesti Länsimetron käyttöönoton viivästyminen herätti paljon mediahuomiota. Saman vuoden aikana alkoivat myös uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän asennukset, jotka näkyivät matkustajille uusien leimauslaitteiden muodossa. Useiden suurten muutosten aikaan saama epävarmuus ja viivästykset heijastuvat kyselyn tuloksiin ja näkyvät laskeneena tyytyväisyytenä. Erityisen suurta tyytyväisyyden lasku on ollut joukkoliikenteen tarjontaan, luotettavuuteen ja rahalle saatuun vastineeseen.

 

Tyytyväisyys tarjontaan ja luotettavuuteen asettui muiden BEST-kaupunkien kanssa samalle tasolle vuoden 2016 tuloksissa. Tyytyväisyys joukkoliikenteen tarjontaan ja erityisesti joukkoliikenteen soveltuvuuteen työ- ja koulumatkoilla oli laskenut. Luotettavuuden lasku (-7 prosenttiyksikköä) näkyi erityisesti Helsingissä, jossa tietyöt aiheuttivat viivästyksiä bussiliikenteessä.

 

Tyytyväisyys rahalle saatuun vastineeseen laski merkittävästi edellisvuodesta. Vuosien 2015 ja 2016 aikana tehdyt lipunhintojen yli 4 prosenttiyksikön vuosittaiset keskikorotukset laskivat tyytyväisyyttä. Vain reilu kolmannes vastaajista koki lippujen hintojen olevan kohtuullisia HSL-alueella. Tyytyväisyys lippujen hintoihin on tutkimuksessa yleisestikin alhaista, kun jäsenkaupungeissa tyytyväisiä lippujen hintoihin on alle kolmannes vastaajista.

 

Taustatiedot

 

Vuoden 2016 tutkimukseen osallistuivat HSL:n lisäksi Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Oslo, Rotterdam ja Tukholma. HSL-alueella kyselytutkimusta tehdään kaikissa HSL:n jäsenkunnissa, joissa kyselyyn vastasi yhteensä 1 918 asukasta. Vastaukset on laajennettu kuvaamaan HSL-alueen väestöä. Vuodesta 2013 lähtien aineisto on kerätty pääosin nettipaneelilla.

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa