Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 53

02.05.2017

 

MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SEUTUBAROMETRI, ALUSTAVAT TULOKSET

 

195/02.08.00.00/2017

 

Hallitus § 53

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362

liikennesuunnittelija Mette Granberg p. 040 8211116

liikennetutkija Sampo Kantele p.47664338

 

 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri eli MAL-barometri on Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille sekä kuntien luottamushenkilöille suunnattu mielipidekysely. Asukkaiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä seudun kehittämisestä on tarkoitus hyödyntää Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman valmistelussa. Edellinen HLJ-kysely tehtiin liikennepainotteisena keväällä 2013. HLJ-kyselyn kysymyksiä karsittiin ja tilalle lisättiin maankäytön ja asumisen kysymyksiä. Lisäksi asukkaiden otoskoko tuplattiin HLJ-barometrin viidestä tuhannesta MAL-barometrin kymmeneen tuhanteen ja mukaan päättäjäkyselyyn otettiin valtuustojen sekä HSL:n hallituksen jäsenet (yhteensä 724 hlöä). Kysymyslomake on verkossa.

 

Kysely oli käynnissä 27.1.-21.2.2017. Asukkaille kysely tehtiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä ja luottamushenkilöt saivat kyselyn linkin sähköpostitse. Vastauksia saatiin asukkailta yhteensä noin 3300 ja luottamushenkilöiltä 114. Vastausasteiksi muodostui täten asukkaiden osalta 33 % ja luottamushenkilöiden 16 %. Asukkaiden osalta vastausaste on erinomainen ja vastauksista saa luotettavan käsityksen asukkaiden näkemyksistä. Luottamushenkilöiden osalta vastausaste on liian pieni, eikä aineistoa voida hyödyntää.

 

Asukkailta tiedusteltiin muun muassa, kuinka paljon omassa kotikunnassa tulisi panostaa eri liikennemuotoihin. Eniten asukkaat haluaisivat lisäpanostusta joukkoliikenteeseen: kaksi kolmesta (67 % haluaa panostaa siihen merkittävästi tai jonkin verran nykyistä enemmän. Kolmanneksen mielestä nykytaso on hyvä. Seuraavaksi eniten halutaan panostaa pyöräilyyn: 47 % vastaajista haluaisi, että pyöräilyyn panostettaisiin merkittävästi tai jonkin verran enemmän kuin nyt. Kotikunnan nykyisiin panostuksiin oltiin tyytyväisimpiä kävelyn ja henkilöautoilun osalta: runsas puolet vastaajista toivoi, että niihin panostetaan saman verran kuin nyt. Vähiten toivottiin lisäresursseja autoiluun: vain neljännes vastaajista (25 %) toivoi, että kotikunta panostaisi siihen nykyistä enemmän. 16 prosenttia toivoi nykyistä vähempää henkilöautoiluun panostamista.

 

Suurin osa asukkaista (85 %) haluaa myös vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja terveydelle haitallisia liikenteen päästöjä (92 %). Päästöjen vähentämisen kannatus on noussut hieman vuodesta 2013, samoin kuin halu parantaa liikenneturvallisuutta, joka on noussut 80 prosentista 86 prosenttiin. Liikenteen tiemaksujen kannatus on laskenut 32 %:sta 15 %:iin. Kyselyn tekemisen aikaan valtion väyläyhtiöittämiskeskustelu asiakasmaksuineen oli vahvasti esillä mediassa, mikä on todennäköisesti vaikuttanut kannatuksen alenemiseen, mikäli asukkaat ovat vastanneet valtion esittämään malliin. Liikenteen haittojen vähentämistoimenpiteistä suosituimmat olivat sujuvien joukkoliikenneyhteyksien lisääminen, jonka valitsi 86 % vastaajista, autojen liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella (53 %), asuntojen sijoittaminen kävelyetäisyydelle lähipalveluista, ympäristöystävällisten autojen verotuksen keventäminen (49 %) sekä pyöräily-yhteyksien parantaminen (45 %).

 

Etätöitä vastaajista tekee 38 % vähintään kuukausittain, 58 % ei koskaan. Myös verkossa ostoksia tehdään melko usein: vähintään kuukausittain vastaajista tekee ostoksia verkossa 28 % ja ainoastaan 17 % ei koskaan.

 

MAL-barometrin kaikki kysymykset raportoidaan kalvosarjana touko-kesäkuussa. MAL-barometri on tarkoitus uusia vuoden 2018 alkupuolella, jolloin saadaan käsitys asukkaiden mahdollisista näkemysten muutoksista.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa