Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Hallitus

§ 54

02.05.2017

 

KEHÄRADAN VAIKUTUKSET LIIKKUMISEEN

 

417/08.01.00.07/2017

 

Hallitus § 54

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362

erikoistutkija Pekka Räty p. 040 738 6559

 

 

HSL on selvittänyt Kehäradan sekä samaan aikaan toteutetun Vantaan bussilinjaston uudistamisen ja runkolinjan 560 käyttöönoton vaikutuksia joukkoliikennematkustajien liikkumiseen. Tehty tutkimus on osa tutkimussarjaa, jossa selvitetään seudun merkittävien joukkoliikennehankkeiden välittömiä vaikutuksia ns. ennen-jälkeen -tutkimusten avulla.

 

Tutkimusasetelma ja -menetelmä

 

Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä, johon osallistujat värvättiin lähijunissa ja radan vaikutusalueen busseissa jaettujen kutsukorttien avulla. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tutkimus toteutettiin puolestaan lentoasemalle saapuneiden ja sieltä poistuneiden suorahaastatteluin. Ennen-vaiheessa syksyllä 2014 junissa ja busseissa matkustaneilta saatiin kaikkiaan noin 2 750 vastausta ja lentoasemalta noin 1 150. Jälkeen-vaiheessa keväällä 2016 otoskokoja kasvatettiin, jolloin vastauksia saatiin junissa ja busseissa kaikkiaan noin 3 030 ja lentoasemalla 1 670. Vastausaineistot laajennettiin koskemaan koko tarkastelualueen vastaavien ajankohtien matkustajamääriä junissa, busseissa ja lentoasemalla. Lisäksi liikenne- ja matkustajalaskenta-aineistoja sekä maankäytön kehittymistä tarkasteltiin myös erikseen.

 

Yhteenvetoraportti valmistui maaliskuussa 2017 ja se on saatavissa verkko-osoitteesta https://www.hsl.fi/julkaisut

 

Tuloksia

 

Kehäradan uusilta asemilta nousi junaan vuonna 2016 arkisin keskimäärin 9 400 henkilöä ja runkolinjalla 560 kulki puolestaan noin 16 700 henkilöä. Kehäradan ja runkolinjan 560 käyttöönotto ja Vantaan bussilinjaston muutos siirsi matkustamista busseista juniin myös laajemmin radan vaikutusalueella. Junan osuus pääkulkutapana nousi runsaat 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja bussien osuus väheni suunnilleen saman verran. Muutos oli selvästi suurinta Myyrmäessä ja Kivistössä, joissa radan tuntumaan on rakennettu myös paljon uutta asutusta. Muiden liikennemuotojen käytössä ei joukkoliikennematkustajilla tapahtunut suuria muutoksia.

 

Myös merkittävä osa Helsinki-Vantaan lentoasemalle kulkevista on todennut Kehäradan käyttökelpoiseksi. Kun vuonna 2014 kaikista lentoasemalle saapuneista alle 5 % käytti pääkulkutapanaan junaa ja noin 35 % linja-autoa, vuonna 2016 junaa käyttäneiden osuus oli noussut runsaaseen 25 %:iin. Samalla linja-auton käyttö oli kuitenkin vähentynyt noin 22 %:iin, mutta kokonaisuudessaan joukkoliikenteen suosio oli silti lisääntynyt vajaasta 40 %:sta runsaaseen 47 %:iin. Henkilöauton ja taksin käyttö oli puolestaan vähentynyt vastaavasti.

 

Joukkoliikennematkustajat olivat Kehäradan valmistumisen jälkeen tyytyväisempiä liikkumisen sujuvuuteen kuin he olivat ennalta arvioineet. Sujuvuus parani laajemmalla alueella kuin matkustajat ennen liikenteen alkamista olettivat. Tyytyväisimpiä olivat Kivistön, Helsingin pohjoisosien ja Etelä-Vantaan matkustajat.

 

Tyytyväisyyden syy oli muun muassa se, että Kehärata paransi junaliikenteen täsmällisyyttä. Myös asemien syöttöyhteydet, joita liikennöidään tiheillä vuoroväleillä, ovat parantaneet matkaketjujen luotettavuutta.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa