Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 23.01.2018/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hallitus

§ 2

23.01.2018

 

LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2018-2019

 

16/08.01.00.00/2018

 

Hallitus § 2

 

 

Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Tero Anttila

Valmistelijat Ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen, p. 040 161 2173 ja

joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura, p. 4766 4363

 

 

Vuosittain laadittavaan liikennöintisuunnitelmaan sisältyvät keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset seuraavan ajovuoden aikana. Liikennöintisuunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikenteen loppuun. HSL:n hallintosäännön 7 §:n mukaan hallitus päättää joukkoliikenteen liikennöintisuunnitelmasta.

 

Johdanto

 

Suunnitelma on laadittu HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmässä yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden ja koulutoimien sekä liikennöitsijöiden kanssa. Muutokset on esitelty etukäteen liikennöitsijöille. Asukkaat ovat voineet 7.1.2018 asti kommentoida suunniteltuja liikennöintimuutoksia HSL:n internetsivuilla. HSL:n perussopimuksen mukaisesti hallitus voi päättää liikennöintisuunnitelmasta ilman kuntien lausuntoja.

 

Liikennöintisuunnitelmasta aiheutuvat liikennöintikustannusten muutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen 21.11.2017 § 20 hyväksymään HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2018-2020.

 

Liikennöintisuunnitelman keskeisiä kohtia on selostettu hallitukselle iltakoulussa 22.11.2017.

 

Merkittävimmät liikennöintimuutokset

 

Merkittävimmät liikennöintimuutokset kohdistuvat Otaniemi-Tapiola-väliä palvelevaan bussiliikenteeseen, Pasilan tason poikittaisliikenteeseen, Herttoniemen alueen linjastoon sekä kasvaville asuinalueille eri puolille seutua.

 

Otaniemen ja Tapiolan välinen ajoyhteys Tekniikantien ja Tapiolantien kautta poistuu Kehä I:n tunneloinnin myötä. Ajoyhteyden katkeaminen aiheuttaa kesäliikenteen alusta muutoksia bussilinjojen 113, 550, 551, 551N ja 555 reitteihin. Lisäksi perustetaan uusi linja 101 palvelemaan yhteyksiä Hanasaareen Tapiolan ja Lauttasaaren suunnista. Vastaavasti Hanasaareen viikonloppuyhteyksiä tarjonnut linjan 115 A-reitti poistuu.

 

Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki siirtyy syysliikenteen alkaessa Herttoniemestä Kalasatamaan, missä on sujuvat vaihtoyhteydet metron ja bussien välillä. Samalla linjat 58 ja 551 siirtyvät uusille, tulevia runkolinjoja 500 ja 510 vastaaville reiteilleen. Linjan 58 reitti muuttuu Herttoniemen yritysalueella kulkemaan myös Munkkivuoren suuntaan Mekaanikonkadun ja Laivalahdenkadun kautta. Linjan 551 reitti pitenee idässä Pasilasta Herttoniemeen. Linjojen 58 ja 551 yhteisellä reittiosuudella liikennöidään ruuhka-aikoina hyvin tiheällä keskimäärin 3 minuutin vuorovälillä. Päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä runko-osuuden vuoroväli on keskimäärin 6-10 minuuttia.

 

Herttoniemen alueen liityntälinjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syysliikenteen alkaessa. Samalla linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen, jolloin Roihuvuoren ja Itäkeskuksen väliset yhteydet tihenevät runkolinjamaiselle tasolle. Linjan 80 reittimuutos parantaa myös vaihtoyhteyksiä Roihuvuoresta runkolinjalle 550.

 

Monien kasvavien asuinalueiden yhteyksiä parannetaan. Helsingissä pidennetään linjan 43 reittiä Hakuninmaalta Kuninkaantammeen kesäliikenteen alusta ja perustetaan syysliikenteen alkaessa uusi yölinja 87N Kruunuvuorenrantaan. Espoossa Painiityn yhteydet linjalla 203 tihenevät syysliikenteen alkaessa. Lisäksi Perusmäen ja Niipperin yhteyksiä parantamaan perustetaan syysliikenteen alkaessa uusi Martinlaakson asemalle liikennöivä liityntälinja 437. Vantaalla lisätään linjan 434 tarjontaa Kivistön aseman ja Keimolanmäen välille syysliikenteen alusta lähtien. Sipoon Pähkinälehdossa joukkoliikenneyhteydet lisääntyvät, kun linjan 841 reitti pitenee kesäliikenteen alusta Söderkullan keskustasta hieman idemmäs Hangelbyn suuntaan.

 

Eteläisen Helsingin sisäisiä ja poikittaisia yhteyksiä parannetaan syysliikenteen alkaessa linjojen 17 ja 21 reittimuutoksilla. Linjan 17 reitti muuttuu välille Kallio-Kruununhaka-Kauppatori-Eiranranta. Poistuvaa reittiosuutta korvaa linjan 21 uusi reitti, joka kulkee Erottajan sijaan Viiskulman kautta Eiraan. Linja 21 tarjoaa jatkossa tiheän ja laajoilla liikennöintiajoilla palvelevan yhteyden eteläisten kaupunginosien, Ruoholahden ja Lauttasaaren välille, jolloin esimerkiksi Ruoholahden palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus paranee. Linjan 17 vuoroväli tihenee ja liikennöintiaika pitenee.

 

Linjan 71 reitti siirtyy syysliikenteen alusta kulkemaan Kalasataman kautta, jolloin Kalasataman keskuksen palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus paranee. Linjaa 71 liikennöidään runkolinjamaisen tiheällä vuorovälillä. Muutoksen myötä Arabianrantaa palveleville bussi- ja raitiolinjoille muotoutuu nykyistä selkeämpi työnjako: bussilla pääsee Hakaniemeen ja keskustaan Kalasataman kautta ja raitiovaunulla pääsee Hakaniemeen ja keskustaan sekä läntiseen kantakaupunkiin Sörnäisten kautta. Tähän asti sekä bussi- että raitioliikenne on kulkenut Sörnäisten kautta.

 

Matkustajamäärien kasvu poikittaisliikenteessä on ollut merkittävää. Linjan 57 sekä runkolinjan 560 sunnuntailiikenteen vuoroväliä tihennetään syysliikenteen alkaessa. Samalla linjalla 506 aloitetaan sunnuntailiikenne. Muutokset vahvistavat monien keskeisten vaihtopaikkojen kuten Viikin, Malmin, Pasilan, Ruskeasuon ja Myyrmäen kautta kulkevia yhteyksiä.

 

HSL-alueen junaliikenteessä ei tapahdu isoja muutoksia. I-, P- ja K-junien 10 minuutin vuorovälin liikenne jatkuu syysliikenteen alusta lähtien arki- ja lauantai-iltaisin tuntia aiempaa pidempään eli noin klo 20.30 asti.

 

Raitioliikenteen linjasto muuttui 14.8.2017. Linjastoon ei ole suunnitteilla muutoksia vuodelle 2018, mutta monet työmaat aiheuttavat liikenteeseen poikkeusjärjestelyitä keväällä, kesällä ja syksyllä. Tarjontaan tehdään pieniä parannuksia matkustajasatamia palvelevaan liikenteeseen. Lisäksi linjan 1 liikennöintiaikaa pidennetään iltaisin siten, että liikenne jatkuu kaikkina päivätyyppeinä noin klo 21 asti.

 

Palaute

 

Liikennöintisuunnitelman liikennöintimuutokset ovat olleet kommentoitavina HSL:n internetsivuilla 13.12.2017-7.1.2018.

 

Liikennöintimuutoksista jätettiin yhteensä lähes 300 kommenttia. Lisäksi HSL sai 6 kannanottoa asukasyhdistyksiltä, taloyhtiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Osa saadusta palautteesta ei koskenut suoraan esitettyä suunnitelmaa, vaan niissä toivottiin joukkoliikennetarjonnan parantamisesta tai muutoksia vasta 3.1.2018 käyttöönotettuun Länsimetron liityntälinjastoon. Länsimetron ja sen liityntälinjaston liikenteestä kerätään kokemuksia alkuvuoden aikana. Mahdollisista Länsimetron liikennöintiin tai liityntälinjastoon tehtävistä muutoksista päätetään myöhemmin erikseen.

 

Lähes kolmasosa kommenteista sekä useat kannanotot koskivat linjalle 71 suunniteltavaa reittimuutosta. Palautetta on tullut erityisesti Arabianrannan pohjoisosan asukkailta, joilla kävelymatka raitiovaunupysäkille on pidempi kuin linjan 71 pysäkille. Saadussa palautteessa linjan 71 reittimuutosta on enimmäkseen vastustettu. Linjan 71 käyttäjät pelkäävät reittimuutoksen pidentävän matka-aikaa merkittävästi Hermannin rantatien ruuhkaisuuden takia. Lisäksi vaihtoyhteyksien Mäkelänkadun busseihin pelättiin vaikeutuvan, mikäli bussi ei enää aja Hämeentietä Vallilan ja Sörnäisten kautta. Lisäksi raitiovaunujen matka-aikoja pidetään merkittävästi bussin matka-aikoja pidempinä. Palautteissa tuodaan myös esiin, että Arabianrannan alueelta viedään paljon lapsia päivähoitoon Kallion ja Vallilan alueelle, minne bussi 71 on tarjonnut vaihdottoman ja tiheästi liikennöivän yhteyden. Osa palautetta antaneista myös kokee, että Sörnäisten ja Kallion alueen kivijalkapalveluiden saavutettavuus kärsii linjan 71 reittimuutoksen myötä. Joissakin palautteissa Kalasataman yhteyksien kehittämistä pidetään tärkeänä, mutta toivotaan, että yhteys toteutettaisiin linjan 71 sijaan esimerkiksi linjalla 74 tai 78.

 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aloittaa toimintansa helmikuussa 2018. Sinne siirtyvät Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien sekä useiden hammashoitoloiden toiminnot. Kauppakeskus Redi Kalasataman metroaseman vieressä avaa ovensa syksyllä 2018. Lisäksi Kalasataman alueelle rakennetaan uusia toimitiloja, jotka valmistuessaan tuovat alueelle runsaasti uusia työpaikkoja jo olemassa olevien työpaikkojen lisäksi. Linjalle 71 suunniteltu uusi Kalasataman kautta kulkeva reitti parantaa myös Suvilahden ja Teurastamon alueiden saavutettavuutta erityisesti pohjoisen suunnasta. Linjan 71 uusi reitti tarjoaa myös nykyistä sujuvammat yhteydet Kalasataman ja Hermanninrannan asukkaille Arabian ja Malmin suuntaan. Linjan 71 uudella reitillä vaihtoyhteys Kalasatamasta Vallilan, Pasilan, Ilmalan, Ruskeasuon ja Pitäjänmäen suuntaan lähteville linjoille 50 ja 59 toimii sujuvasti. Lisäksi Kalasataman keskuksen pysäkeillä pysähtyvät tiheästi liikennöivät poikittaislinjat 58 ja 551, jotka tarjoavat yhteyksiä muun muassa Pasilaan, Meilahteen ja Munkkiniemeen.

 

Linjan 71 reittimuutosta valmisteltaessa HSL teetti marraskuun 2017 alussa pienimuotoisen pysäkkihaastattelututkimuksen Arabianrannan pohjoisosan bussipysäkeiltä. Linjalle 71 suunnitellusta reittimuutoksesta on tullut palautetta erityisesti näiden pysäkkien läheisyydessä asuvilta. Haastattelut tehtiin arkipäivinä aamuruuhkassa klo 6.45-8.45 välisenä aikana, jolloin nousijamäärät ovat suurimmillaan. Tuohon ajankohtaan ajoittuu valtaosa aamun työ-, koulu- ja päiväkotimatkoista. Haastatteluissa 30 % Arabianrannan pohjoisosasta linjalle 71/71B nousseista matkustajista kertoi olevansa matkalla bussilla Sörnäisiin. Näistä lähes kaikki olivat aikeissa jatkaa matkaansa metrolla. Linjan 71 uudella reitillä näiden matkustajien vaihtopaikka metroon siirtyy Kalasatamaan. Haastatteluiden perusteella noin neljä viidestä oli joko aikeissa vaihtaa metroon tai oli matkalla pysäkille, joka on myös linjan 71 uuden reitin varrella. Toiselle bussilinjalle Vallilassa tai Sörnäisissä vaihtavia tavattiin haastattelujakson aikana vain muutamia. Lisäksi osalle esimerkiksi Haapaniemen pysäkillä pois jääville on korvaava bussipysäkki melko lähellä Sörnäisten rantatiellä.

 

Linja 71 on aiemmalla reitillään ollut ainoa vaihdoton yhteys Sörnäisiin Arabianrannan pohjoisosasta, Viikinmäestä, Pihlajistosta ja osasta Pihlajamäkeä. Näiltä alueilta vaihdoton yhteys Sörnäisiin Hämeentielle poistuu tai vaihdoton yhteys edellyttää nykyistä pidempää kävelymatkaa esimerkiksi raitiolinjan 6, 6T tai 8 tai bussin 73, 74, 77 tai 78 pysäkille. Pysäkkihaastatteluiden perusteella Vallilan ja Sörnäisten alueelle päättyvien matkojen osuus on kuitenkin vain noin 10-15 % linjalla 71 kantakaupungin alueelle tehtävistä matkoista.

 

Linjan 71 reittimuutoksen valmistelun yhteydessä on käyty läpi eri bussireittien ajoaikamittauksia. Lisäksi vertailua on tehty bussien ja raitiovaunujen matka-aikojen välillä. Nykytilanteessa linjan 55 ajoaika Hakaniemestä Merihaan ja Kalasataman kautta Kumpulan kampuksen pysäkille on ajankohdasta riippuen noin 3-5 minuuttia pidempi kuin linjalla 71 Sörnäisten kautta. Linjan 55 reitti on kuitenkin hieman linjalle 71 suunniteltua reittiä hitaampi, koska se kiertää Merihaassa Haapaniemenkadun kautta. Hermannin rantatien liikenne pohjoisen suuntaan ruuhkautuu arki-iltapäivisin Haukilahdenkadun risteyksen jälkeen. Linjan 71 osalta tullaan selvittämään liikennöintiä pohjoisen suuntaan reittiä Hermannin rantatie-Haukilahdenkatu-Hämeentie, jolloin voidaan kiertää Hermannin rantatien ruuhkaisin kohta sekä hyödyntää Hämeentien bussikaistaa. Kuten joissain palautteissakin toivottiin, myös HSL pitää tärkeänä Hermannin rantatien bussiliikenteen sujuvoittamista esimerkiksi kaistajärjestelyillä. HSL:n tavoitteena on, ettei Hämeentien ja Sörnäisten rantatien-Kalasataman-Hermannin rantatien reittien matka-ajoissa olisi merkittävää eroa.

 

Hämeentien raitioliikennettä pidettiin useissa palautteissa bussiliikennettä selvästi hitaampana. Ajoaikamittauksien perusteella linjojen 6/6T ja 71 ajoajassa ei ole eroa ruuhka-aikoina. Bussiliikennettä hidastaa tuolloin bussiliikenteen suuri määrä, jolloin esimerkiksi pysäkille pääsyä voi joutua odottamaan. Raitioliikenteellä on käytössä koko matkan oma kaistansa, jolla liikennettä on vilkkaimpaankin ruuhka-aikaan huomattavasti vähemmän kuin bussikaistoilla. Ruuhka-aikojen ulkopuolella raitioliikenne on hieman bussiliikennettä hitaampaa johtuen tiheämmistä pysäkkipysähdyksistä. Raitioliikenteen sujuvuus tulee paranemaan helmikuusta 2018 lähtien kuljettajien lipunmyynnin päättyessä. Lisäksi Hämeentien lähivuosien sujuvoittamistoimenpiteet tulevat nopeuttamaan Hämeentien raitioliikennettä Hakaniemi-Sörnäinen-välillä, joka on ollut yksi Helsingin raitioliikenteen hitaimmista reittiosuuksista.

 

Länsimetron liityntäyhteyksien ja linjan 71 reittimuutoksen lisäksi palautetta annettiin muun muassa linjan 21 reittimuutoksesta Etelä-Helsingissä, Otaniemi-Tapiola-alueen liikennöintimuutoksista sekä linjojen 58 ja 551 vuoroväleistä. Linjan 21 toivottiin useissa kommenteissa liikennöivän edelleen Erottajalle. Vaihtoehtoisena ratkaisuna linjan 21 tilalle esitettiin myös linjan 20 reitin jatkamista Hietalahdesta Erottajalle. Erottajan päätepysäkki on kuitenkin poistumassa bussiliikenteen käytöstä, joten Erottajalle liikennöiminen ei ole jatkossa enää mahdollista.

 

Otaniemi-Tapiola-alueen muutosten pelättiin palautteissa heikentävän liiaksi Tapiolantien itäpään ja Otsolahden alueiden yhteyksiä. Lisäksi toivottiin, että tälle alueelle suunniteltuja reittimuutoksia ei toteutettaisi, mikäli Tapiolantien ja Tekniikantien välinen ajoyhteys ei poistukaan käytöstä. Liikennöintisuunnitelmassa esitetyt Otaniemi-Tapiola-alueen linjastomuutokset on suunniteltu huomioiden käytössä olevat ajoyhteydet, mahdolliset kääntöpaikat sekä asukasmäärät, pysäkkien nousijamäärät ja kävelyetäisyydet esimerkiksi Tapiolan, Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemille. Ajoyhteyden katketessa Tapiolantien itäpään ja Otsolahden alueelle ei ole tarkoituksenmukaista tuoda esitettyä tiheämpää bussiliikenteen tarjontaa. Esimerkiksi linjan 551 osalta Otaniemen pysäkkien kysyntä on katsottu merkittävästi suuremmaksi kuin Tapiolantien pysäkkien. Linjan 550 päätepysäkki siirtyy Keilaniemeen, koska sen korvaavan Raide-Jokerin päätepysäkki tulee joka tapauksessa sijoittumaan Keilaniemeen 2020-luvun alkupuolella. Tapiolantien itäpäässä ensisijaisen bussiyhteys on jatkossa linjalla 113, joka tarjoaa yhteyden Tapiolan keskustaan ja metrolle sekä vaihdottoman yhteyden Leppävaaraan melko tiheällä vuorovälillä.

 

Ehdotus (TA)

Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä Liikennöintisuunnitelman 2018-2019:n ohjeellisena noudatettavaksi sekä

 

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään liikennöintisuunnitelmaan vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely

Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotuksensa kuulumaan:

 

 

Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä Liikennöintisuunnitelman 2018 - 2019:n kohdassa b)

mainituin muutoksin ohjeellisena noudatettavaksi sekä

 

b)

palauttaa linjaa 71 koskevat muutokset mahdollisine vaikutuksineen muihin linjoihin uudelleen valmisteltavaksi, sekä

 

c)

oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään liikennöintisuunnitelmaan vähäisiä muutoksia.

 

 

Päätös

Hallitus päätti

 

a)

hyväksyä Liikennöintisuunnitelman 2018 - 2019:n kohdassa b)

mainituin muutoksin ohjeellisena noudatettavaksi sekä

 

b)

palauttaa linjaa 71 koskevat muutokset mahdollisine vaikutuksineen muihin linjoihin uudelleen valmisteltavaksi, sekä

 

c)

oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään liikennöintisuunnitelmaan vähäisiä muutoksia.

 

 

Liite

Liikennöintisuunnitelma 2018-2019


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa