DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-4.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / TALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTATALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-3.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / HSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTAHSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-2.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-1.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAENHALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-5.HTMYhtymäkokous 27.11.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018553-6.HTMTarkastuslautakunta 14.11.2018 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018560-5.HTMTarkastuslautakunta 14.11.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018560-4.HTMTarkastuslautakunta 14.11.2018 / SEMINAARIMATKAN SUUNNITTELUSEMINAARIMATKAN SUUNNITTELUhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018560-3.HTMTarkastuslautakunta 14.11.2018 / TOIMISTUSJOHTAJAN TILANNEKATSAUSTOIMISTUSJOHTAJAN TILANNEKATSAUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018560-2.HTMTarkastuslautakunta 14.11.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018560-1.HTMHallitus 30.10.2018 / MATKALIPPUJEN HINNAT, ALENNUSPERUSTEET JA MUUT MAKSUT VUONNA 2019MATKALIPPUJEN HINNAT, ALENNUSPERUSTEET JA MUUT MAKSUT VUONNA 2019http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-3.HTMHallitus 30.10.2018 / TALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTATALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-2.HTMHallitus 30.10.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-1.HTMHallitus 30.10.2018 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-14.HTMHallitus 30.10.2018 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-13.HTMHallitus 30.10.2018 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-12.HTMHallitus 30.10.2018 / HALLITUKSEN ILTAKOULUJEN KOKOUSAJAT VUONNA 2019HALLITUKSEN ILTAKOULUJEN KOKOUSAJAT VUONNA 2019http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-11.HTMHallitus 30.10.2018 / HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAENHALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-10.HTMHallitus 30.10.2018 / HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUSLUONNOKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOILLEHELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMALUONNOKSEN JA ARVIOINTISELOSTUSLUONNOKSEN (SOVA) LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOILLEhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-9.HTMHallitus 30.10.2018 / HANKINTAOIKAISUVAATIMUS SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUN HANKINNASTAHANKINTAOIKAISUVAATIMUS SÄHKÖBUSSIEN LATAUSPALVELUN HANKINNASTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-7.HTMHallitus 30.10.2018 / LATOKASKEN ALUEEN LINJASTOMUUTOKSISTA JA UUDEN LINJAN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINENLATOKASKEN ALUEEN LINJASTOMUUTOKSISTA JA UUDEN LINJAN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-6.HTMHallitus 30.10.2018 / IDEALAB-SUUNNITTELUKILPAILUN VOITTAJIEN VALITSEMINEN JA SOPIMUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN VALITTUJEN VOITTAJIEN KANSSA IDEALAB-SUUNNITTELUKILPAILUN VOITTAJIEN VALITSEMINEN JA SOPIMUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN VALITTUJEN VOITTAJIEN KANSSA http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-5.HTMHallitus 30.10.2018 / LIIKENNÖINTISOPIMUSTEN VOIMASSAOLOKAUDEN JATKAMINENLIIKENNÖINTISOPIMUSTEN VOIMASSAOLOKAUDEN JATKAMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-8.HTMHallitus 30.10.2018 / HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018558-4.HTMTarkastuslautakunta 25.10.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018557-1.HTMTarkastuslautakunta 25.10.2018 / TILINTARKASTUKSEN ESITTELYTILINTARKASTUKSEN ESITTELYhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018557-2.HTMTarkastuslautakunta 25.10.2018 / TUTKIMUSOSASTON ESITTELYTUTKIMUSOSASTON ESITTELYhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018557-3.HTMTarkastuslautakunta 25.10.2018 / ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018557-4.HTMTarkastuslautakunta 25.10.2018 / SEMINAARIMATKAN SUUNNITTELUSEMINAARIMATKAN SUUNNITTELUhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018557-5.HTM