DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / HSL:N TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUSILLE 2018-2021HSL:N TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUSILLE 2018-2021http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-8.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUSTEN MERKITSEMINEN TIEDOKSISIDONNAISUUSILMOITUSTEN MERKITSEMINEN TIEDOKSIhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-7.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-6.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-5.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMIEN OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2017PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMIEN OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-4.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2017KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-3.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / VUODEN 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2017VUODEN 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-2.HTMYhtymäkokous 29.05.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018535-1.HTMTarkastuslautakunta 17.05.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018538-1.HTMTarkastuslautakunta 17.05.2018 / ARVIOINTISUUNNITELMA 2018ARVIOINTISUUNNITELMA 2018http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018538-2.HTMTarkastuslautakunta 17.05.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018538-3.HTMTarkastuslautakunta 17.05.2018 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018538-4.HTMHallitus 08.05.2018 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-7.HTMHallitus 08.05.2018 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-6.HTMHallitus 08.05.2018 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTO-OIKEUTTA VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-5.HTMHallitus 08.05.2018 / MATKAKORTTIEN LISÄHANKINTAMATKAKORTTIEN LISÄHANKINTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-4.HTMHallitus 08.05.2018 / LIIKENNÖINTISOPIMUSTEN VOIMASSAOLOKAUSIEN JATKAMINENLIIKENNÖINTISOPIMUSTEN VOIMASSAOLOKAUSIEN JATKAMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-3.HTMHallitus 08.05.2018 / ETELÄ-ESPOON BUSSILIIKENTEEN MUUTOKSETETELÄ-ESPOON BUSSILIIKENTEEN MUUTOKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-2.HTMHallitus 08.05.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018525-1.HTMTarkastuslautakunta 17.04.2018 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018539-5.HTMTarkastuslautakunta 17.04.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018539-4.HTMTarkastuslautakunta 17.04.2018 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄTARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018539-3.HTMTarkastuslautakunta 17.04.2018 / ARVIOINTIKERTOMUS 2017ARVIOINTIKERTOMUS 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018539-2.HTMTarkastuslautakunta 17.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018539-1.HTMHallitus 17.04.2018 / ARABIAN JA KALASATAMAN ALUEEN BUSSILINJOJEN MUUTOKSETARABIAN JA KALASATAMAN ALUEEN BUSSILINJOJEN MUUTOKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-3.HTMHallitus 17.04.2018 / LAUSUNNON ANTAMINEN HKL:N RAITIOVARIKKOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA LAUSUNNON ANTAMINEN HKL:N RAITIOVARIKKOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-4.HTMHallitus 17.04.2018 / HSL:N TIETOSUOJAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN JA TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMITTÄMINENHSL:N TIETOSUOJAPOLITIIKAN PÄIVITTÄMINEN JA TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMITTÄMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-5.HTMHallitus 17.04.2018 / ERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAERON MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENELLE JA UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-6.HTMHallitus 17.04.2018 / LÄHIJUNALIIKENTEEN KOETTU TURVALLISUUS -TUTKIMUS 2018LÄHIJUNALIIKENTEEN KOETTU TURVALLISUUS -TUTKIMUS 2018http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-7.HTMHallitus 17.04.2018 / KANSAINVÄLISEN BEST-KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VUONNA 2017KANSAINVÄLISEN BEST-KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VUONNA 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018524-8.HTM