DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 15.02.2018 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018520-5.HTMTarkastuslautakunta 15.02.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018520-1.HTMTarkastuslautakunta 15.02.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018520-4.HTMTarkastuslautakunta 15.02.2018 / ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINENARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018520-3.HTMTarkastuslautakunta 15.02.2018 / HSL:N TEKNOLOGIARATKAISUT ESITTELYHSL:N TEKNOLOGIARATKAISUT ESITTELYhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018520-2.HTMHallitus 13.02.2018 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-12.HTMHallitus 13.02.2018 / HSL:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN SUOMEN PAIKALLISLIIKENNELIITON ILTAPÄIVÄSEMINAARIINHSL:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN SUOMEN PAIKALLISLIIKENNELIITON ILTAPÄIVÄSEMINAARIINhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-11.HTMHallitus 13.02.2018 / HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO ÖSTERSUNDOMIN YHTEISESTÄ YLEISKAAVAEHDOTUKSESTAHELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO ÖSTERSUNDOMIN YHTEISESTÄ YLEISKAAVAEHDOTUKSESTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-10.HTMHallitus 13.02.2018 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-14.HTMHallitus 13.02.2018 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-13.HTMHallitus 13.02.2018 / LAHDENVÄYLÄN LINJASTOSUUNNITELMALAHDENVÄYLÄN LINJASTOSUUNNITELMAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-6.HTMHallitus 13.02.2018 / LÄHIJUNALIIKENTEEN HANKINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINENLÄHIJUNALIIKENTEEN HANKINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-5.HTMHallitus 13.02.2018 / ETELÄ-ESPOON BUSSILINJASTON PARANNUSTOIMENPITEETETELÄ-ESPOON BUSSILINJASTON PARANNUSTOIMENPITEEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-4.HTMHallitus 13.02.2018 / TOIMITUSJOHTAJAN TULOSKORTIN (KOKO HSL:N TULOSKORTIN) HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018TOIMITUSJOHTAJAN TULOSKORTIN (KOKO HSL:N TULOSKORTIN) HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-3.HTMHallitus 13.02.2018 / HYVÄKSYNNÄN ANTAMINEN HELSINGIN KESKUSTALIIKENTEEN HOITAMISTA VARTEN TARVITTAVAN LISÄRAITIOVAUNUKAPASITEETIN HANKKIMISEN VALMISTELEMISELLEHYVÄKSYNNÄN ANTAMINEN HELSINGIN KESKUSTALIIKENTEEN HOITAMISTA VARTEN TARVITTAVAN LISÄRAITIOVAUNUKAPASITEETIN HANKKIMISEN VALMISTELEMISELLEhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-7.HTMHallitus 13.02.2018 / SISÄISEN TARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2017 JA TARKASTUSSUUNNITELMA 2018SISÄISEN TARKASTUKSEN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2017 JA TARKASTUSSUUNNITELMA 2018http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-8.HTMHallitus 13.02.2018 / HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA MAL 2019, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET JATKOSUUNNITTELULLEHELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA MAL 2019, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET JATKOSUUNNITTELULLEhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-2.HTMHallitus 13.02.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-1.HTMHallitus 13.02.2018 / HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PALVELUMUOTOILUN PUITEJÄRJESTELY VUOSILLE 2018-2020, SEKÄ OPTIOT VUOSILLE 2021 JA 2022. (AVOIN HANKINTAMENETTELY)HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PALVELUMUOTOILUN PUITEJÄRJESTELY VUOSILLE 2018-2020, SEKÄ OPTIOT VUOSILLE 2021 JA 2022. (AVOIN HANKINTAMENETTELY)http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018503-9.HTMHallitus 23.01.2018 / LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2018-2019LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2018-2019http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-2.HTMHallitus 23.01.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-1.HTMHallitus 23.01.2018 / BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 43/2018 JÄRJESTÄMINENBUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 43/2018 JÄRJESTÄMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-3.HTMHallitus 23.01.2018 / OIKAISUVAATIMUS JA TUTKINTAPYYNTÖ / HSL:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 21.11.2017 § 140OIKAISUVAATIMUS JA TUTKINTAPYYNTÖ / HSL:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 21.11.2017 § 140http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-5.HTMHallitus 23.01.2018 / ARTIC-RAITIOVAUNUJEN LISÄTILAUKSEN HYVÄKSYNTÄARTIC-RAITIOVAUNUJEN LISÄTILAUKSEN HYVÄKSYNTÄhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-4.HTMHallitus 23.01.2018 / HANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N BRÄNDIVALOKUVAUSPALVELUJEN HANKINTAHANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N BRÄNDIVALOKUVAUSPALVELUJEN HANKINTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-6.HTMHallitus 23.01.2018 / HANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N MAKSULIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTAHANKINTAOIKAISUVAATIMUS / HSL:N MAKSULIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-7.HTMHallitus 23.01.2018 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-10.HTMHallitus 23.01.2018 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-9.HTMHallitus 23.01.2018 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018502-8.HTMTarkastuslautakunta 18.01.2018 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2018518-6.HTM