DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / KOKOUKSEN AVAAMINENKOKOUKSEN AVAAMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-1.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / HALLITUKSEN KOKOONPANON TARKISTAMINEN 1.1.2018 ALKAEN HALLITUKSEN KOKOONPANON TARKISTAMINEN 1.1.2018 ALKAEN http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-7.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / HSL:N PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN SIUNTION JA TUUSULAN KUNTAYHTYMÄÄN LIITTYMISEN JOHDOSTAHSL:N PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN SIUNTION JA TUUSULAN KUNTAYHTYMÄÄN LIITTYMISEN JOHDOSTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-6.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-8.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-5.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / TALOUSARVION 2017 MUUTTAMINEN SITOVAN TULOARVION OSALTATALOUSARVION 2017 MUUTTAMINEN SITOVAN TULOARVION OSALTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-4.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / HSL:N HALLITUKSEN SELVITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2016 JOHDOSTAHSL:N HALLITUKSEN SELVITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2016 JOHDOSTAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-3.HTMYhtymäkokous 21.11.2017 / OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENOSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017483-2.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-6.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-5.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / VUODEN 2017 ARVIOINTISUUNNITELMAVUODEN 2017 ARVIOINTISUUNNITELMAhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-4.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-3.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA TUTKIMUKSET OSASTON ESITTELYLIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA TUTKIMUKSET OSASTON ESITTELYhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-2.HTMTarkastuslautakunta 21.11.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017500-1.HTMHallitus 21.11.2017 / METRO- JA RAITOVAUNUKALUSTON KEHITTÄMISOHJELMAN HYVÄKSYNTÄ METRO- JA RAITOVAUNUKALUSTON KEHITTÄMISOHJELMAN HYVÄKSYNTÄ http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-11.HTMHallitus 21.11.2017 / VANTAAN OJANGON LINJA-AUTOVARIKKOA KOSKEVA SITOUMUSVANTAAN OJANGON LINJA-AUTOVARIKKOA KOSKEVA SITOUMUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-2.HTMHallitus 21.11.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-1.HTMHallitus 21.11.2017 / OSAKKUUDEN OSTAMINEN TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄT OY:STÄ JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN OSAKKUUDEN OSTAMINEN TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄT OY:STÄ JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-3.HTMHallitus 21.11.2017 / SOKEIDEN VAPAALIPUN MYÖNTÄMISPERUSTEEN LAAJENTAMINENSOKEIDEN VAPAALIPUN MYÖNTÄMISPERUSTEEN LAAJENTAMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-4.HTMHallitus 21.11.2017 / MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS SUOMENLINNAN LAUTTALIIKENTEESEEN (ASTY) KESÄLLÄ 2017MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS SUOMENLINNAN LAUTTALIIKENTEESEEN (ASTY) KESÄLLÄ 2017http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-5.HTMHallitus 21.11.2017 / MAHDOLLISUUDET PALAUTTAA LUOMAN JA MANKIN SEISAKKEET LÄHIJUNALIIKENTEEN KÄYTTÖÖNMAHDOLLISUUDET PALAUTTAA LUOMAN JA MANKIN SEISAKKEET LÄHIJUNALIIKENTEEN KÄYTTÖÖNhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-6.HTMHallitus 21.11.2017 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-10.HTMHallitus 21.11.2017 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-9.HTMHallitus 21.11.2017 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-8.HTMHallitus 21.11.2017 / VUODEN 2018 KEVÄÄN HALLITUKSEN ILTAKOULUTVUODEN 2018 KEVÄÄN HALLITUKSEN ILTAKOULUThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017481-7.HTMTarkastuslautakunta 31.10.2017 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017499-6.HTMTarkastuslautakunta 31.10.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017499-1.HTMTarkastuslautakunta 31.10.2017 / ASIAKKUUS JA MYYNTI OSASTON ESITTELYASIAKKUUS JA MYYNTI OSASTON ESITTELYhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017499-2.HTMTarkastuslautakunta 31.10.2017 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017499-3.HTMTarkastuslautakunta 31.10.2017 / ARVIOINTISUUNNITELMAN TEKEMINENARVIOINTISUUNNITELMAN TEKEMINENhttp://hsl01.hosting.documenta.fi:80/kokous/2017499-4.HTM