Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 42Hallitus

§ 42

25.03.2014

 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Hallitus § 42

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Hallintosihteeri Pirjo Sailavuo-Asikainen, p. 4766 4042

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

a)

todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

b)

kutsua lakimies Päivi Hackin laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta ja hallintosihteeri Pirjo Sailavuo-Asikaisen avustamaan pöytäkirjan laadinnassa

 

c)

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Tieahon (varalla Jukka Hako) ja Janne Tähtikunnaksen (varalla Markku Weckman).

 

Päätös Hallitus päätti

 

a)

todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

b)

kutsua lakimies Päivi Hackin laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta ja hallintosihteeri Pirjo Sailavuo-Asikaisen avustamaan pöytäkirjan laadinnassa

 

c)

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Tieahon (varalla Jukka Hako) ja Markku Weckmanin (varalla Hennariikka Andersson).
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©