Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 56Hallitus

§ 56

25.03.2014

 

ESITYS HELSINGIN KAUPUNGILLE JOUKKOLIIKENTEEN PIENKOHTEIDEN RAKENTAMISESTA VUODELLE 2015

 

1136/02.020.200/2010

 

Hallitus § 56

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230, ryhmäpäällikkö Veera Laiterä, p. 4766 4347

 

Kunnat vastaavat omalla alueellaan olevien pysäkkien ja kääntöpaikkojen rakentamisesta, varustelusta ja ylläpidosta, elleivät ne kuulu muulle viranomaiselle. Kunnat vastaavat alueellaan olevien terminaalien toteuttamisesta ja ylläpidosta, ellei kustannusten jaosta erikseen toisin sovita. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja kunnat laativat yhteistyössä yleiset periaatteet pysäkkien ja terminaalien yleisestä varustelusta ja laatutasosta.

 

HSL tekee kunnille vuosittain esitykset bussi-, raide- ja vesiliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavien väylien, pysäkkien, kääntöpaikkojen, terminaalien, asemien, laituripaikkojen ja vastaavan joukkoliikenteen tarvitseman infran rakentamisesta ja niiden toteutusaikataulusta siten, että ne voidaan ottaa huomioon kuntien talousarviovalmistelussa sekä suunnittelu- ja rakentamisohjelmissa. Kunnat sisällyttävät HSL:n esitykset toimenpideohjelmiinsa talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen sallimassa aikataulussa.

HSL vastaa joukkoliikennettä koskevasta sähköisestä pysäkki-informaatiosta ja sen suunnittelusta pysäkeille, asemille ja terminaaleihin. Käytännön toteutuksesta ja kustannusten jaosta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

 

HSL vastaa pysäkkikilpien ja muun pysäkki-informaation asentamisesta Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan alueen pysäkeille ja terminaaleihin tilaamalla ne kuntien tai muiden palveluntuottajien kanssa tehtävien sopimusten mukaan. HSL tuottaa tarvittavan aikataulu- ja karttamateriaalin sekä antaa tietoja ylläpitämistään tietojärjestelmistä pysäkkien hoidossa tarvittavalla tavalla.

 

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä esittää Helsingin kaupungin rakennusvirastolle suunniteltavaksi ja toteutettavaksi seuraavat joukkoliikenteen rakentamishankkeet vuonna 2015.

Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen sujuvoittaminen

Helsingin joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma (LUOKE) sisältää bussiliikenteen infrastruktuurin sujuvoittamistoimenpiteitä Helsingin katu- ja tieverkolle. Lisäksi toteutetaan raitiolinjojen 2,3 ja 7 kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Uusia sujuvoittamiskohteita kerätään myös jatkuvasti mm. kuljettajapalautteiden kautta. Esitetään toteutettavaksi yhdessä HSL:n, HKR:n, KSV:n ja HKL:n kanssa sovittavat kohteet.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää, että Helsingin kaupunki varaa vuodelle 2015 seuraavat määrärahat:

 

a)

LUOKE ja muut sujuvoittamistoimenpiteet 600 000 euroa

 

b)

Linjastomuutosten aiheuttamat liikennejärjestelyt 500 000 euroa

 

c)

Runkolinjan 500 (Jokeri 0) pysäkkien parantamisiin ja sujuvuustoimenpiteisiin 1 500 000 euroa

 

d)

Runkolinjan 560 (Jokeri 2) pysäkkien parantamisiin 2 400 000 euroa

 

e)

Vihdintien parantamiseen 200 000 euroa

 

f)

Länsimetroon liittyvät bussiliikenteen järjestelyt 1 000 000 euroa

 

g)

Kampin terminaalin katuverkkoon 300 000 euroa

 

Käsittely Kunnanjohtaja Mikael Grannas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Täytäntöönpano Päätösote

HKR Osmo Torvinen, Helena Ström

KSV Ville Lehmuskoski, Leena Silfverberg

HKL Matti Lahdenranta, Juha Saarikoski
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©