Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 57Hallitus

§ 57

25.03.2014

 

KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

 

118/00.01.013/2011

 

Hallitus § 57

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

 

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat:

 

-

tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistaminen

 

-

toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta päättäminen

 

-

peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen

 

-

vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

 

Perussopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi kevätyhtymäkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 

-

syysyhtymäkokouksen 27.11.2012 (§ 10) päätöksen mukaisesti koron maksamisesta kuntakohtaisesta ylijäämästä ja koron laskuttamisesta kuntakohtaisesta alijäämästä päättäminen

 

 

-

kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013

 

Hallintosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettava yhtymäkokouksen aika ja paikka sekä luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistava kuntayhtymän verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsun toimittamisesta jäsenkunnille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille, on voimassa, mitä perussopimuksen 13 §:n 1 momentissa on määrätty. Perussopimuksen 13 §:n 1 momentin mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

a)

kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle 27.5.2014 klo 11.00 HSL:n päätoimitiloihin osoitteeseen Opastinsilta 6 esittelyosassa mainittujen asioiden käsittelyä varten

 

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©