Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 58Hallitus

§ 58

25.03.2014

 

KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET

 

Hallitus § 58

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Hallintosihteeri Pirjo Sailavuo-Asikainen, p. 4766 4042

 

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten seuraavat päätökset:

 

-

toimitusjohtajan hankintapäätös 4 § ajalla 13.3.2014, yleispäätökset 14 - 29 § ajalla 4. - 17.3.2014,henkilöstöä koskevat lomakepäätökset ajalla 4. - 24.3.2014.

 

-

matkustajapalvelut -osaston johtajan hankintapäätökset 7 - 10 § ajalla 25.2. - 13.3.2014

 

-

liikennepalvelut -osaston johtajan yleispäätös 3 § ajalla 3.3.2014

 

-

talous - ja hallintojohtajan hankintapäätökset 3 - 5 § ajalla 26.2. - 17.3.2014, yleispäätökset 9 - 10 § ajalla 6. - 11.3.2014.

 

-

viestintäjohtajan hankintapäätös 2 § ajalla 10.3.2014

 

 

Päätösluettelo on liitteenä. Toimitusjohtajan henkilöstöä koskevat lomakepäätökset ovat nähtävillä kokouksessa ajalta 4. - 24.3.2014

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa

päätöksissä olevia asioita.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite Päätösluettelo

 
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©