Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 63
Hallitus

§ 63

25.03.2014

 

MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS JOUKKOLIIKENTEESEEN SYKSYLLÄ 2013

 

135/07.70.702/2014

 

Hallitus § 63

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, p. 4766 4241

 

 

HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin ympärivuotisella kyselytutkimuksella joukkoliikennevälineissä. Tuloksia raportoidaan kevään, kesän ja syksyn tutkimusjaksoilta. Vuoden 2013 aikana tutkimukseen osallistui 50 222 matkustajaa, joista 22 212 syksyn tutkimusjakson (syys-marraskuu) aikana. Tutkimusta tehdään arkisin maanantaista torstaihin klo 6-18 ja perjantaisin klo 6-16.

 

Syksyn 2013 tutkimusjaksolla huomiota herätti avorahastukseen siirtyminen runkolinjalla 550 (Itäkeskus - Westendinasema). Samalla linjan liikennöitsijä vaihtui ja uutta bussikalustoa otettiin käyttöön. Matkustajat suhtautuivat muutokseen erittäin positiivisesti ja avorahastus sai kiitosta myös avoimissa vastauksissa. Linja 550 saikin parhaat arvosanat kaikista bussilinjoista.

Tyytyväisyys linjan luotettavuuteen nousi 87 prosenttiin (+8 %-yksikköä syksystä 2012) ja matkanteon sujuvuuteen 93 prosenttiin (+5 %-yksikköä). Tyytyväisyys siisteyteen nousi 90 prosenttiin (+19 %-yksikköä) ja matkustusmukavuuteen 92 prosenttiin (+16 %-yksikköä). Uudelle liikennöitsijälle (HelB) liikenteen hoidosta annetuista kokonaisarvosanoista peräti 97 % oli joko hyviä tai erittäin hyviä.

 

Syyskauden tutkimusjaksolle osui kaksi työnseisausta. Marraskuun alussa junaliikenne oli pysähdyksissä veturimiesten työnseisauksen takia päivän. Viikkoa myöhemmin Nobina Westin kuljettajien ulosmarssi vaikeutti erityisesti Espoon bussiliikennettä. Työnseisaukset eivät vaikuttaneet matkustajien tyytyväisyyteen merkittävästi.

 

Syksyn 2013 tutkimusjaksolla 89,4 prosenttia matkustajista antoi joko hyvän (4) tai erittäin hyvän (5) arvosanan HSL-alueen joukkoliikenteelle. Tyytyväisten matkustajien osuus on noussut reilut kaksi prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana.

 

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteen luotattavuuteen on myös kasvussa. Syksyllä 2013 raitiovaunuliikenteessä 78 prosenttia ja bussiliikenteessä 76 prosenttia matkustajista antoi luotettavuudelle joko hyvän tai erinomaisen arvosanan. Tyytyväisyys on noussut yli kahdeksan prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa kummassakin liikennemuodossa. Junaliikenteessä tyytyväisyys on samassa ajassa noussut 45 prosentista 70 prosenttiin. Metron luotettavuuteen tyytyväisiä on syksyisin ollut tasaisesti yli yhdeksän matkustajaa kymmenestä.

 

Matkustajien mielipide vaihtojen toimivuuteen bussi- ja raitiovaunuliikenteessä on kehittynyt positiivisesti. Raitiovaunulinjoilla tyytyväisyys vaihtojen toimivuuteen on noussut yli 90 prosenttiin, mikä on yli kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin pari vuotta sitten. Bussiliikenteessä tyytyväisten osuus on kasvanut samassa ajassa kolme prosenttiyksikköä, ollen viimeisimmässä mittauksessa 83 prosenttia.

 

Junaliikenteessä tyytyväisyyden kehitys on ollut merkittävää. Luotettavuuden paranemisen lisäksi tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen on sekin kasvanut selvästi. Syksyllä 2013 junaliikenteen sujuvuuteen oli tyytyväisiä 88 prosenttia matkustajista. Tulos on joukkoliikennemuodoista toiseksi paras metron jälkeen. Kasvua kahdessa vuodessa on ollut 15 prosenttiyksikköä. Lisäksi junissa yhä useampi matkustaja raportoi matkansa sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Muissa liikennemuodoissa vastaavaa kasvua ei ole havaittavissa.

 

Siisteys liikennevälineissä on matkustajien mielestä parantunut kahdessa vuodessa. Junien siisteys on matkustajien mukaan kohentunut eniten. Viimeisimmässä mittauksessa junien siisteyteen oli tyytyväisiä 73 prosenttia matkustajista, kun kaksi vuotta sitten tyytyväisten osuus oli vain vähän yli puolet. Samoista lukemista tyytyväisyys metrovaunujen siisteyteen on noussut 61 prosenttiin. Metroliikenteessä asemien siisteys koetaan entistä paremmaksi. Myös bussien ja raitiovanujen saamat hyvät siisteysarvosanat ovat kasvaneet useita prosenttiyksiköitä.

 

Vuonna 2013 joukkoliikenteeseen tyytyväisiä matkustajia oli 87,5 prosenttia. Syksyn tulokset ovat pääsääntöisesti koko vuoden tuloksia hieman korkeampia, koska tutkimusjaksoon ei sisälly liikennöinnin kannalta kaikkein hankalimpia talvikuukausia.

 

Kolme parhainta arvosanaa saivat seutulinja 550 (Itäkeskus - Westendinasema), seutulinja 105 (Kamppi - Tapiola - Mankkaa) ja Helsingin sisäinen linja 76B (Puistola - Tapanila - Malmi). Kolme heikointa arvosanaa saivat seutulinja 731 (Rautatientori - Kulomäki), seutulinja 107 (Kamppi - Tapiola - Orion - Suurpelto) ja Helsingin sisäinen linja 95 (Itäkeskus(M) - Mellunmäki(M) - Kontula(M) - Keinutie).

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2013
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©