Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 64Hallitus

§ 64

25.03.2014

 

INFORMAATIO METRON YÖLIIKENNEKOKEILUN KOKEMUKSISTA 15.11.2013 - 28.2.2014

 

199/00.01.013/2013

 

Hallitus § 64

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi p. 4766 4350, liikennesuunnittelija Arto Siitonen , p. 4766 4374

 

Tausta

 

Metron yöliikennettä viikonloppuöinä jatkettiin kokeiluna 15.11.2013 alkaen kahdella tunnilla klo 23.30-1.30. Liikennetiheys yöliikenteessä on ollut 20 min molemmilla metrohaaroilla eli 10 min yhteisellä osuudella Ruoholahden ja Itäkeskuksen välillä. Itä-Helsingin yöbussiliikenteestä on vähennetty tarjontaa metron jatkettuna liikennöintiaikana. Metroasemilta ei ole järjestetty jatkettua liityntäliikennettä yömetron liikennöintiaikoina.

 

Yöliikenteen kokeilu jatkuu kesäkuun puoliväliin. Nyt, kun kokeilu on jatkunut 3,5 kk, on syytä kerätä kokemukset yhteen. Bussiliikenteen tarjonta kesäaikataulujen aikana on ilmoitettava bussiliikennöitsijöille maaliskuun aikana, joten kokeilun mahdollisesta jatkamisesta on syytä päättää myös maaliskuun aikana, jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta bussiliikenteessä. HSL:n johtosäännön 12 §:n mukaan toimitusjohtaja päättää kuntayhtymän toimialuetta koskevista aikatauluista ja vähäisistä liikennöinnin muutoksista, joten päätös jatkamisesta voidaan tehdä HSL:n toimitusjohtajan päätöksellä. Metron yöliikenteen jatkamiseen kesäkuun jälkeen ei ole varauduttu HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2014 - 2016.

 

Matkustajamäärät ja suuntautuminen

 

Metron yöliikenteessä matkustajia oli marraskuussa pikkujoulukaudella n. 4500 - 6000 yötä kohden. Tammikuussa matkustajia oli 3000 - 4000 yötä kohden ja helmikuussa 3300 - 4400 yötä kohden. Matkustajamäärät olivat selvästi pienemmät kuin muina vuorokauden liikennöintijaksoina eikä kapasiteetin riittävyyden suhteen ole ollut ongelmia.

 

Metron matkustajamäärä on osittain pois yöbussien matkustajista. Itä-Helsingin yöbusseilla on ollut matkustajia 1000 - 1300 yötä kohti vähemmän kuin edellisinä vuosina.

 

Jopa 35-40 % metron yöliikenteessä tehdyistä matkoista on kantakaupungin sisäisiä matkoja (väli Ruoholahti - Kalasatama).

 

Lipuntarkastus ja tarkastusmaksut

 

Heti metron yöliikenteen alettua aloitettiin lipuntarkastus myös jatketun liikenteen aikana. Tämä oli viisas ratkaisu, koska liputtomuus yömetrossa on ollut 5,3 %, kun se normaalisti metrossa on 2,7 %. Tarkastusmaksuja on määrätty helmikuun loppuun mennessä n. 1000 kpl. Lipuntarkastuksesta on kertynyt välittömiä henkilöstökuluja (tarkastajat ja tarkastusta avustavat järjestyksenvalvojat) yli 55000 euroa. Lipuntarkastuksen kustannukset ovat siis lähellä määrätyistä tarkastusmaksuista saatavaa tuloa.

 

Matkustushäiriöt

 

Viikonlopun yöliikenteessä on esiintynyt muita liikennöintiaikoja enemmän järjestyshäiriöitä ja varsinkin pikkujouluaikaan alkoholin nauttiminen metrovaunuissa oli yleistä. Vakavammilta järjestyshäiriöiltä on kuitenkin vältytty.

 

Matkustajapalautteet

 

HSL:n palautejärjestelmään on tullut jonkin verran myönteistä palautetta yömetrosta. Kielteistä palautetta taas on tullut yöliikenteen melun lisääntymisestä metroradan läheisyydessä asuvilta.

 

Liikennöintikustannukset

 

Yhden yön liikennöintikustannukset (metron liikennöintikustannukset lisäys vähennetty bussiliikenteen tarjonnan vähentämisestä saadulla säästöllä) ovat noin 4400 euroa. Joukkoliikenteen lisämatkan hinta oli pikkujoulukautena n. 1,10 euroa ja tammi-helmikuussa n. 1,90 euroa, kun koko metroliikenteessä liikennöintikustannus matkaa kohden on n. 0,40 euroa.

 

Helsingin sisäisillä matkoilla Helsingin sisäisillä lipuilla tehtyjen matkojen keskimääräinen lipputulo nousua kohden on n. 0,60 euroa (ilman arvonlisäveroa). Pikkujoulukaudella metron yöliikenteen subventioasteessa päästiin siis alle 50%:n, mutta pikkujoulukauden jälkeen subventioaste nousi korkeammaksi.

 

HKL:n ja Länsimetro Oy:n edellytykset yöliikenteen jatkamiselle

 

HSL on tiedustellut HKL:ltä ja Länsimetro Oy:ltä mahdollisuutta jatkaa yömetron liikennettä kokeilun päätyttyä samalla liikennöintimallilla kuin kokeilun aikana.

 

HKL:n mukaan yömetrokokeilun jatkaminen on mahdollista. Metron automatisointitöiden vuoksi yömetron liikennöintiin voi tulla muutamia poikkeuksia, jotka voidaan ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen. HKL:n on saatava ilmoitus yömetrokokeilun mahdollisesta jatkosta kaksi kuukautta ennen nykyisen kokeilun loppumista.

 

Länsimetro Oy:n mukaan heidän kaikki metrorataa pitkin tapahtuvat kuljetuksensa ovat HKL:n kanssa sovittuja ja niinpä HKL:n näkemys siitä, miten yöliikenne vaikuttaa tunnelihuollon sekä Länsimetron kuljetusten hoitamiseen, on paras saatavilla oleva käsitys.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun informaation yömetron kokemuksista.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©