Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 65Hallitus

§ 65

25.03.2014

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

 

Hallitus § 65

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Hallintosihteeri Pirjo Sailavuo-Asikainen, p. 4766 4042

 

HSL on 14.3.2014 tehnyt sopimuksen löytötavarapalvelun hoitamisesta Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa kolme vuotta siten, että sopimuksen mukainen palvelu alkaa 1.4.2014 ja perussopimuskausi päättyy 31.3.2017. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus optiovuoden käyttöön.

 

HSL:n toimitusjohtaja oli 24.5.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 24 valinnut löytötavarapalvelun toimittajaksi Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n. Kaksi muuta tarjoajaa tekivät valinnasta oikaisuvaatimukset HSL:n hallitukselle ja yksi tarjoaja teki asiasta valituksen markkinaoikeudelle. HSL järjesti oikaisuvaatimusten ja valituksen käsittelyajaksi hankinnan väliaikaisesti siten, että jo aiemmin toimittajana olleen Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n kanssa tehtyä sopimusta jatkettiin eikä varsinaista sopimusta tehty ennen asian lainvoimaiseksi tuloa.

 

HSL:n hallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset 20.8.2013. Markkinaoikeus antoi asiassa ratkaisun 22.11.2013. Ratkaisussaan markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta. Markkinaoikeuden ratkaisusta ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.

 

 

Hallitusohjelman toteutumisen seuranta: Valtakunnallinen yhteiskäyttöinen maksujärjestelmä.

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite HSL:n selvitys 28.2.2014 (Dnro 48/07/72/720/2014)
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©