Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 44Hallitus

§ 44

25.03.2014

 

KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2013

 

139/02.021.211/2014

 

Hallitus § 44

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

 

HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä 31.12.2013 on 9 230 475,00 euroa. Perussopimuksen 6 §:n mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Peruspääoma jakautuu kunnittain seuraavasti:

 

Peruspääoma kunnittain 31.12.2013

Osuus-%

Eur

Espoo

21,8

2 009 466,70

Helsinki

52,0

4 797 701,46

Kauniainen

0,8

70 869,62

Kerava

3,0

278 255,99

Kirkkonummi

3,3

300 264,48

Vantaa

17,6

1 625 436,75

Sipoo

1,6

148 480,00

Yhteensä

100,0

9 230 475,00

 

Hyväksyessään 27.11.2012 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 - 2015 yhtymäkokous päätti, että HSL maksaa jäsenkunnalle vuotuista korkoa HSL:n tilinpäätöksen osoittamalle kumulatiiviselle ylijäämälle ja perii vastaavasti jäsenkunnalta korkoa kirjanpidon osoittamasta kumulatiivisesta alijäämästä. Koron määräytymisperusteena on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän kuntakohtaisen kumulatiivisen yli/alijäämän keskiarvo. Laskentakorkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kk:n euriborkorkoa. Koron määräytymispäivä on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäinen pankkipäivä ja maksupäivä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivä.

 

HSL:n kumulatiivinen ylijäämä HSL:n taseessa 1.1.2013 oli yhteensä 23 588 859,25 euroa. Tilinpäätös 31.12.2013 osoittaa 34 026 517,81 euron kumulatiivista ylijäämää, joten vuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on 28 807 688,53 euroa. Vuoden euriborkorko 1.1.2013 oli 0,542 %. Maksettavaa korkoa kumulatiiviselle ylijäämälle vuodelta 2013 kertyy yhteensä 156 137,67 euroa, ja se jakautuu kunnittain seuraavasti:

 

[image]

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

 

a)

että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2013,

 

b)

että HSL maksaa vuodelta 2013 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijääämästä Espoolle 49 332,61 euroa, Helsingille 62 936,51 euroa, Kauniaisille 2 359,96 euroa, Sipoolle 3 955,92 euroa ja Vantaalle 41 963,19 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Keravalta 1 891,58 euroa ja Kirkkonummelta 2 518,93 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2014.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©