Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 45
Hallitus

§ 45

25.03.2014

 

HSL:N TULOSKORTIN TOTEUTUMA JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN VUODELTA 2013

 

115/00.01.011/2013

 

Hallitus § 45

 

 

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Hertell

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

 

HSL:n hallitus on päätöksellään 17.4.2012 (§73) hyväksynyt HSL:lle toistaiseksi sovellettavan tulospalkkiojärjestelmän ja todennut, että tulospalkkiojärjestelmän perusteita ja ehtoja tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden suunnassa etenemistä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Halitus vahvisti 22.1.2013 (§ 4) toimitusjohtajan tuloskortin (ns. koko HSL:n tuloskortti) vuodelle 2013. Toimitusjohtajan tuloskortin kokonaistoteutuma on 84,4 %. Tuloskortti toteutumineen on esityslistan liitteenä. Tulospalkkion maksamisesta toimitusjohtajalle päättää hallitus.

 

Toimitusjohtaja on vahvistanut päätöksellään osastojen ja yksiköiden tuloskortit ja niiden toteumat vuodelle 2013. Henkilöstölle maksettavista tulospalkkioista 80 % määräytyy ns. koko HSL:n tuloskortin toteutuman perusteella ja 20 % osastojen ja yksiköiden omien tuloskorttien toteutumien perusteella. Osastojen ja yksiköiden tuloskortit toteutumineen ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa. Toimitusjohtaja päättää tulospalkkioiden maksamisesta henkilöstölle järjestelmän sääntöjen perusteella.

 

Tulospalkkioihin yhteensä voidaan käyttää enintään 5 % vuotuisesta palkkasummasta. Yksittäiselle henkilölle tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään yhden kuukauden säännöllisen työajan palkkaa vastaava summa. Tulospalkkiota vähentävät poissaolot (ei vuosiloma, säästövapaa,saldovapaa, äitiysvapaa, ylityövapaa tai työnantajan määräämä koulutus). Osa-aikaisen henkilön tulospalkkio lasketaan suhteessa säännölliseen työaikaan. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä on HSL:n palveluksessa tarkasteluvuoden viimeisenä päivänä.

 

Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen ja kustannuksissa saavutetaan tulospalkkion määrää vastaava säästö. Kustannukset tarkoittavat HSL:n omasta toiminnasta syntyviä kustannuksia ja joukkoliikenteen operointikustannuksia.

 

Tilinpäätöksessä 2013 HSL:n tilikauden tulos on 10 437 658,56 euroa (talousarvio - 6 054 000 euroa). HSL:n oman toiminnan ja joukkoliikenteen operoinnin kustannukset ilman tulospalkkiovarausta ovat tilinpäätöksen mukaan 499 754 145 euroa ja talousarvion mukaiset kustannukset 517 074 230 euroa. Kustannussäästö on siten 17 320 085 euroa. Vuoden 2013 talousarvioon ei tulospalkkiota varten ole varattu erillistä määrärahaa.

 

Tulospalkkiot tulee kirjata tarkasteluvuoden kuluksi, mikäli se kirjanpitoteknisesti on mahdollista. Tilinpäätöksen 2013 henkilöstökuluihin on kirjattu tulospalkkiovarauksena 582 192 euroa, mikä on arviolta 80 % tulospalkkioon oikeutetun henkilöstön yhden kuukauden säännöllisen työajan palkkasummasta palkkasivukuluineen. Saavutetut kustannussäästöt kattavat tulospalkkiosta aiheutuvat kustannukset.

 

Ehdotus (RR) Hallitus päättää

a)

maksaa toimitusjohtaja Suvi Rihtniemelle tulospalkkiona vuodelta 2013 84,4 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaavasta summasta 17.4.2012 hyväksymänsä tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti,

 

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään kullekin HSL:n viranhaltijalle ja työntekijälle vuodelta 2013 maksettavasta tulospalkkiosta hallituksen 17.4.2012 hyväksymän tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Liitteet HSL:n tuloskortin 2013 toteuma

Hallituksen päätös 17.4.2012 § 73 Virka- ja työehtosopimusten mukainen tulospalkkiojärjestelmä
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©