Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 46Hallitus

§ 46

25.03.2014

 

TOIMITUSJOHTAJAN TULOSKORTIN (KOKO HSL:N TULOSKORTIN) HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014

 

179/00.01.011/2011

 

Hallitus § 46

 

 

Esittelijä Hallituksen puuheenjohtaja Sirpa Hertell

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

 

HSL:n hallitus on päätöksellään 19.4.2011 (§ 61) hyväksynyt HSL:lle toistaiseksi sovellettavan tulospalkkiojärjestelmän ja todennut, että tulospalkkiojärjestelmän perusteita ja ehtoja tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden suunnassa etenemistä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tulospalkkiojärjestelmässä määritellään palkkion perusteena olevat tulostekijät, tavoitetasot ja tulostekijöiden keskinäiset painoarvot. Tulostekijät määritellään ns. tasapainotetussa tuloskortissa, jotta toiminnan eri näkökulmat ovat monipuolisesti mukana. HSL:n hallitus on päätöksellään 17.4.2012 (§ 74) tarkentanut tulospalkkiojärjestelmän perusteita ja ehtoja vuoden 2011 kokemuksiin perustuen ja hyväksynyt HSL:lle toistaiseksi sovellettavan tulospalkkiojärjestelmän, siten että tuolla päätöksellä hyväksyttyä järjestelmää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2012 määräytyvän tulospalkkion maksuun. Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko HSL:n henkilöstöä. Hallituksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2014 henkilöstölle maksettavasta tulospalkkiosta 80 % perustuu koko HSL:n tuloskorttiin ja 20 % osaston tai yksikön tuloskorttiin.

 

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan tuloskortin (ns. koko HSL:n tuloskortti). Tulospalkkion maksamisesta toimitusjohtajalle päättää hallitus. Toimitusjohtaja vahvistaa osastojen ja yksiköiden tuloskortit ja päättää tulospalkkioiden maksamisesta muulle henkilöstölle järjestelmän sääntöjen perusteella. Tulospalkkion suuruus määräytyy tuloskorttien toteutuman perusteella. 100 %:n toteutuma tarkoittaa täysimääräistä tulospalkkiota.

 

Tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % vuotuisesta palkkasummasta. Yksittäiselle henkilölle tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään yhden kuukauden säännöllisen työajan palkkaa vastaava summa. Tulospalkkion määrään eivät vaikuta luontoisedut, ylityöt eivätkä työaikakorvaukset. Koska tulospalkkiolla palkitaan työn tekemistä, työnteon keskeytykset vähentävät suhteessa tulospalkkion määrää hyväksytyn tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti.

 

Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen ja kustannuksissa saavutetaan vähintään tulospalkkion määrää vastaava säästö. Kustannukset tarkoittavat HSL:n omasta toiminnasta syntyviä kustannuksia ja joukkoliikenteen operointikustannuksia (ei sisällä infrakustannuksia). Tulospalkkiota varten ei ole varattu talousarvioon erillistä määrärahaa.

 

Toimitusjohtajan tuloskortti (koko HSL:n tuloskortti) on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus (SH) Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen toimitusjohtajan tuloskortin (koko HSL:n tuloskortin) vuodelle 2014.

 

Liitteet Toimitusjohtajan tuloskortti 2014

Virka- ja työehtosopimusten mukainen tulospalkkiojärjestelmä HSL-kuntayhtymässä

 

Käsittely HSL:n henkilökuntaan kuuluvat pöytäkirjanpitäjää lukuun ottamatta poistuivat kokouksesta keskustelun ajaksi.

 

Päätös Hallitus päätti jättää asian pöydälle.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©