Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 49Hallitus

§ 49

25.03.2014

 

AIKATAULUKIRJOJEN HINNOITTELUMALLIN (HALLITUS § 22) OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY

 

64/00.03.034/2014

 

Hallitus § 49

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink, p. 4766 4420

 

Oikaisuvaatimuksen tausta

 

Erkki Tolonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen aikataulukirjojen hinnoittelumallia koskevassa asiassa. Tolonen esittää, että HSL:n pitäisi luopua maksusta tai muuttaa päätöstä niin, että maksua ei peritä yli 65-vuotiailta seuraavan viiden vuoden aikana. Tolonen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että maksun periminen kirjasta asettaa kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan.

 

HSL:n kanta

 

HSL tarjoaa maksutonta aikataulutietoa monien eri kanavien kautta. Maksuttomat paperiset aikataulut löytyvät linjakohtaisista aikatauluista, joita on jaossa liikennevälineissä, HSL:n palvelupisteissä sekä kaupunkien ja HSL:n yhteispalvelupistessä. Yhteispalvelupisteistä löytyvät myös tietokoneet asiakkaiden käyttöön sähköisen aikataulutiedon hakemiseen. Sähköisesti HSL tarjoaa aikataulutietoa verkkopalveluissaan HSL.fi:ssä ja Reittioppaassa. Aikataulutietoa on siis maksutta tarjolla sekä paperilla että sähköisesti kaikille matkustajille.

 

Erillisen aikataulukirjan tuottaminen, johon on koottu laajasti koko HSL-linjasto, on kallis ja työvaltainen prosessi. Kirjan tuottamisen kustannukset tulevat vain kasvamaan tulevaisuudessa HSL-alueen laajenemisen myötä. HSL katsoo, että tällaisesta tuotteesta voidaan periä pieni hinta, joka lisää kirjan arvoa myös käyttäjän silmissä. Maksullisuus estää kirjan väärinkäyttöä eli sitä ei niin helposti kadoteta tai jätetä liikennevälineisiin. Maksullinen kirja on linjassa myös sen kanssa, että myös muista HSL:n palveluista kuten esimerkiksi matkakortin hankkimisesta tai uusimisesta peritään maksu. HSL huomioi toiminnassaan tavoitteittensa mukaisesti myös ympäristönäkökulman, mitä siirtyminen painotuotteista sähköisiin palveluihin osaltaan tukee.

 

HSL on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomainen. HSL:n ja sen jäsenkuntien välisessä perussopimuksen mukaan HSL hyväksyy toimialueellaan sovellettavan taksa- ja lippujärjestelmän sekä liikenteen taksat. HSL:n johtosäännön perusteella kuntayhtymän hallitus päättää joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hallituksen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätös ole lainvastainen. Oikaisuvaatimus ei myöskään anna aihetta katsoa, että hallituksen päätös olisi epätarkoituksenmukainen. Näin ollen oikaisuvaatimus on perusteeton.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että Erkki Tolosen oikaisuvaatimus hylätään.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Liite Erkki Tolosen oikaisuvaatimus
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©