Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 klo 09:00 - 11:00 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  
 
  42 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
  43VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
  44 KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2013
  45HSL:N TULOSKORTIN TOTEUTUMA JA TULOSPALKKION MAKSAMINEN VUODELTA 2013
  46 TOIMITUSJOHTAJAN TULOSKORTIN (KOKO HSL:N TULOSKORTIN) HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014
  47HANKINTAMENETTELYN KESKEYTYSPÄÄTÖKSEN (§ 3/2014) JA UUDEN KILPAILUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN (§ 4/2014) HANKINTAOIKAISUJEN KÄSITTELY
  48TOIMITUSJOHTAJAN YLEISPÄÄTÖSTEN § 4/2014 JA § 6/2014 OIKAISUVAATIMUSTEN KÄSITTELY
  49 AIKATAULUKIRJOJEN HINNOITTELUMALLIN (HALLITUS § 22) OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY
  50 KUTSUPLUS-LIIKENNEPALVELUN TARJOUSKILPAILUN 33/2014 RATKAISU
  51 ENNAKKOILMOITUS VUODEN 2015 LÄHIJUNALIIKENTEEN TILAAMISESTA
  52 BUSSILIIKENTEEN YMPÄRISTÖBONUS 3 -TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
  53LIPUNMYYNNIN KEHITTÄMISSELVITYS JA -SUUNNITELMA 2014 - 2020
  54RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA 2014 - 2024
  55RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN
  56 ESITYS HELSINGIN KAUPUNGILLE JOUKKOLIIKENTEEN PIENKOHTEIDEN RAKENTAMISESTA VUODELLE 2015
  57 KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
  58 KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSET
  59 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ
  60 LAUSUNTO HELSINGIN LIIKKUMISEN KEHITTÄMISOHJELMAN LUONNOKSESTA
  61 HLJ 2015 -TILANNEKATSAUS
  62JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013
  63MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS JOUKKOLIIKENTEESEEN SYKSYLLÄ 2013
  64 INFORMAATIO METRON YÖLIIKENNEKOKEILUN KOKEMUKSISTA 15.11.2013 - 28.2.2014
  65 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
  66 MUUT ASIAT, KESÄKUUN KOKOKUKSEN ALKAMISAJAN MUUTTAMINEN, ILTAKOULUPÄIVÄN LISÄYS, ILTAKOLUJEN ALKAMISAIKOJEN MUUTTAMINEN JA SEURAAVA KOKOUS


©